Charakterystyka BRC Food

 

W 1998 roku Brytyjskie Konsorcjum Detalistów BRC stworzyło i wprowadziło na rynek BRC Food Technical Standard, przeznaczony do oceny firm dostarczających detalistom produkty spożywcze. Z początku model ten dotyczył dostawców działających na terenie Wielkiej Brytanii, ale z czasem swym zasięgiem objął pozostałe gospodarki światowe.
 

Konsorcjum w 2003 roku utworzyło nową nazwę dla normy – BRC Global Standard – Food. Miała ona odzwierciedlać zmiany w zastosowaniu modelu, obejmujące swym zasięgiem kolejne sektory branży żywieniowej. Uważano także, iż wprowadzone udogodnienia i nowa nazwa umożliwią partnerską współpracę w wielu sektorach przemysłu spożywczego w celu promowania bezpieczeństwa produktów i konsumentów.
 

BRC Food Standard powstał, aby pomóc detalistom w wypełnianiu obowiązków nałożonych na nich przez prawo oraz dla ochrony interesów konsumentów. Ponadto zapewnia on wyjściową bazę do auditu firm dostarczających produkty. Food Standard wymaga od firmy wprowadzenia protokołu HACCP, skutecznego i bieżąco dokumentowanego systemu zarządzania jakością oraz stałej kontroli odpowiednich norm dotyczących produktów, procesów, personelu i ochrony środowiska.
 

Model BRC wyznacza normy dotyczące bezpieczeństwa, jakości oraz systemów operacyjnych wykorzystywanych do organizacji systemu produkcji. Pozwala na ocenę miejsca produkcji, jak i kryteriów operacyjnych czy produkcyjnych przedsiębiorstwa przez kompetentną do tego jednostkę. Jednak aby jednostka mogła certyfikować, musi wpierw sama spełnić konkretne wymagania stawiane przez Konsorcjum. Musi również posiadać akredytację na zgodność z ISO/IEC Guide 65.
 

BRC Global Standard – Food ustanawia wymogi dla producentów żywności przetworzonej, produktów podstawowych dostarczanych jako markowe produkty detaliczne, markowych produktów spożywczych lub żywności i składników produktów dla gastronomii, cateringu i produkujących żywność.

Certyfikacja dotyczy produktów powstałych i magazynowanych na terenie przedsiębiorstwa. Standardy nie odnoszą się do sprzedaży hurtowej, importu oraz dystrybucji i magazynowania poza obszarem firmy.
 

Z posiadania certyfikatu Standardu BRC Food wynika wiele korzyści dla przedsiębiorstwa certyfikowanego, jak i jego współpracowników. Jest to dokument rozległy, jednocześnie skupiony na bezpieczeństwie, jakości i prawnych aspektach działalności, a także posiada przejrzyste zasady działania oparte o protokół HACCP. Normy BRC opierają się na ustandaryzowanym systemie raportów i dokumentów, ściśle dopasowanych do ich wymogów. Ponadto, cały model jest komplementarny z istniejącymi już systemami zarządzania jakością, takimi jak ISO 9001 czy HACCP.

 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.

W styczniu 2015 ukazała się nowa wersja standardu, obowiązująca od 1 lipca 2015 r. Od tego dnia wszystkie audity BRC Food prowadzone są wyłącznie według nowego wydania standardu. Podstawowym celem wprowadzenia zmian w standardzie było zwiększenie nacisku na proces auditowania dobrych praktyk wytwarzania.
 
 

Najważniejsze zmiany wynikające z nowej wersji standardu to:
 

  1. Identyfikowalność – zachęcanie do większej przejrzystości i identyfikowalności w łańcuchu dostaw;

  2. Zarządzanie dostawcami – poszerzenie wymagań dla dostawców surowców i opakowań o brokerów i agentów w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostarczanych materiałów niezależnie od sposobu ich zakupu i dostarczania do zakładu,

  3. Oznakowanie produktu i kontrola opakowania – wymagania dotyczące znakowania produktu w łańcuchu dostaw, a także nadzorowania i dokumentowania kontroli produktu i opakowania przed oraz w trakcie produkcji;

  4. Autentyczność produktu – zachęcanie organizacji do wdrażania działań ukierunkowanych na zapobieganie narażaniu na oszustwa, wymagania dotyczące systemu ograniczającego ryzyko związane z zakupem np. zafałszowanych surowców;

  5. Moduły dobrowolne (voluntary modules) umożliwiających włączenie w zakres BRC Food dodatkowych, do tej pory nie objętych certyfikacją BRC Food aktywności prowadzonych przez organizację, w celu zmniejszenia obciążenia działaniami auditowymi;

  6. Proces auditowania – dalsze zapewnienie spójności procesu auditowania. Dla zakładów posiadających maksymalnie 5 małych niezgodności (minor) wprowadzono ocenę “AA”. Modyfikacji uległa również skala w zakresie ocen “B” i “C” – dodano nową ocenę “D”.

 
Zobacz przykładowe, oferowane przez nas szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu standardu BRC Food (BRC Global Standard Food):
 

Zapraszamy do współpracy w zakresie wdrażania, doradztwa, przygotowania do certyfikacji oraz skorzystania z oferty szkoleniowej dotyczącej systemów zarządzania BRC

 
 

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.

Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 431
faks (71) 791 39 09 

BRC Food
Oceń nasz artykuł
Back to Top