Charakterystyka BRC/ IoP Global Standard for Packaging and Packaging Materials

 

W roku 2002 BRC (British Retail Consortium – Brytyjskie Konsorcjum Detalistów) wspólnie z IOP (Institute of Packaging – Instytut Opakowań) stworzyło standardy pakowania (Packaging Standards). Zawierają one wymagania dla producentów opakowań, materiałów opakowaniowych przeznaczonych dla żywności i innych wyrobów. Jest on wiodącą normą przyjętą przez głównych detalistów i firmy opakowaniowe z całego świata. Piąte wydanie standardu zostało opublikowane w lipcu 2015 r.

 

BRC/ IoP Packaging and Packaging Materials powstał, aby pomóc producentom wywiązać się ze zobowiązań prawnych, a także zapewnić ochronę interesów konsumenta. Standard ten zwraca szczególną uwagę na jakościowe i funkcjonalne aspekty opakowań. Zawiera wymagania dotyczące higieny, otoczenia produkcji oraz badań opakowań.
 

W standardzie zawarte są wymagania nie tylko dla materiałów do opakowań żywności, ale także dla wszystkich producentów opakowań (m.in. w sektorach: szkła, plastiku, drewna, papieru, aluminium, stali). Standard ponadto określa dwa poziomy ryzyka higieny, które jest określone na podstawie końcowego przeznaczenia materiału opakowaniowego. Opakowania przeznaczone dla przechowywania żywności będą miały najwyższy poziom ryzyka, a te nieżywnościowe – najniższy.
 
BRC/ IoP Global Standard for Packaging and Packaging Materials składa się z 6 części, z których wszystkie muszą znaleźć zastosowanie w przedsiębiorstwie:

 • Zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla i stałe doskonalenie: aby system zarządzania jakością opakowań był jak najbardziej efektywny, zarząd przedsiębiorstwa musi być w pełni świadomy wymagań
  i zaangażowany w projekt;

 • System zarządzania ryzykiem i zagrożeniami: odstawowym elementem programu jest ocena ryzyka
  i zagrożeń oparta na zasadach Kodeksu Alimentarius oraz HACCP;

 • Systemy zarządzania: określają zgodność wymagań dotyczących zarządzania jakością i dobrych praktyk higienicznych zgodnych z normą ISO 9000, obejmuje również wymagania dotyczące specyfikacji produktu, monitorowania dostawcy, możliwości śledzenia oraz zarządzania incydentami i wycofywaniem produktów;

 • Standardy nakładane przez lokalizację: określenie i spełnienie oczekiwań dla środowiska produkcyjnego, utrzymania budynków i urządzeń, czyszczenia, zwalczania szkodników, gospodarki odpadami itp.;

 • Kontrola produktów i procesów: szczególnie w zakresie projektowania, rozwoju, kontroli i testowania produktów, a także kontroli procesów;

 • Personel: określa wymagania dotyczące szkolenia personelu, oraz oczekiwania dotyczące odzieży ochronnej i higieny.

Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zgodność ze standardem BRC/ IoP Packaging and Packaging Materials wiąże się z wieloma korzyściami dla przedsiębiorstwa:

 • Norma jest skoncentrowana w szczególności na bezpieczeństwie i jakości opakowań;

 • Jej wymagania oparte są na zasadach HACCP, a także uzupełniają się z istniejącymi już systemami zarządzania m.in. ISO 9001;

 • Dzięki wdrożeniu normy przedsiębiorstwo może stale obserwować wszystkie działania, co umożliwi szybką korektę ewentualnych nieprawidłowości i tym samym wzrost zaufania klientów;

 • Standard ten wiąże się także z korzyściami dla współpracowników przedsiębiorstwa, ponieważ dzięki standaryzowanym raportom współpracownik dokładnie wie czy przedsiębiorstwo spełnia wszystkie wymagania.

 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.

 
 
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
faks (71) 791 39 09


 

Back to Top