IFS Food – Międzynarodowy Standard Żywności

 

IFS Food został opracowany w 2002 r. w ramach Global Food Safety Initiative przez przedstawicieli niemieckich sprzedawców żywności. W roku 2003 dołączyli francuscy handlowcy i wspólnymi siłami opracowali IFS w wersji 4, którą opublikowano w styczniu 2004. Wersja 5 została wydana w 2007 r. i obowiązywała ona od stycznia 2004. W sierpniu 2007 r. wydano wersję 5, która obowiązuje od stycznia 2008. Międzynarodowy Komitet Techniczny IFS postanowił, że opublikuje wersję standardu IFS Food 6 w zmodyfikowanej postaci IFS 6.1, która obowiązywała będzie z dniem 1 lipca 2018 r. Nowa wersja standardu IFS Food 6.1 będzie obejmować głównie aktualną wersję programu IFS Food z kwietnia 2014 r. odniesienia do aktualnej doktryny IFS Food związanej z żywnością oraz dodatek do nowego rozdziału 4.21 – Zafałszowania żywności. Wersja 7 IFS Food jest na etapie opracowywania, będzie ona zgodna z nową wersją Codex Alimentarius, obejmującego integralność produktu, w tym zarządzania łańcuchem dostaw i koncentracji na wymaganiach związanych z pakowaniem w procesie rozwoju produktu i opakowania.
 

Standard powstał w odpowiedzi na rosnące wymagania konsumentów, dostawców i sprzedawców dotyczących przeprowadzania stałych kontroli jakości produktów i utrzymywania jej na wysokim poziomie. Do tego dochodziły również stale pojawiające się nowe wymogi prawne związane ze wzrostem globalizacji. Postanowiono stworzyć jednolity system oceny jakości, gwarantujący bezpieczeństwo produktów. Rozwiązanie to miało być znacznym ułatwieniem, zarówno dla detalistów, jak i dostawców.
 

Podstawy standardu, dotyczącego jakości i bezpieczeństwa wyrobów Marek Własnych, zostały stworzone przez członków niemieckiego i francuskiego związku handlowców detalicznych (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels – HDE oraz Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution – FCD). Nadano mu nazwę IFS Food.
 

Obecna wersja normy jest wersją 5. Do wersji 3, stworzonej przez HDE, z 2003 zostały wprowadzone poprawki – odpowiednio w 2004 i 2005/2006 roku. Ostateczną wersję opracowali Niemcy i Francuzi przy współpracy z Włochami. W celu jej aktualizacji stworzony został kwestionariusz ze szczegółowymi pytaniami na temat realizowanych procesów, który był wypełniany przez wszystkich użytkowników standardu. Po zebraniu danych, grupy specjalistów z tych trzech krajów opracowały nową wersję normy. Treść jej obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku.
 

IFS swą działalność rozpoczął od opublikowania normy IFS Food. W następnej kolejności zajęto się unormowaniem standardów w logistyce – IFS Logistic, a także w gospodarstwach domowych i higienie osobistej – IFS Household and Personal care.
 

IFS Food jest standardem, który dotyczy jedynie procesów produkcyjnych i przetwarzania produktów, które wcześniej nie były pakowane. W związku z tym jego wymogi nie odnoszą się do przywozu (importu) towarów oraz transportu, magazynowania i dystrybucji.
 

Obowiązująca wersja 6.1 normy zawiera listę wymagań, które są pogrupowane w działy. Struktura przedstawia się następująco:

 1. zaangażowanie najwyższego kierownictwa,
 2. system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności,
 3. zarządzanie zasobami,
 4. zarządzanie i proces produkcji,
 5. pomiary, analizy i doskonalenia,
 6. obrona żywności,
 7. cele.

Najważniejsze zmiany w IFS v 6.1:

 1. dodanie wymagań dotyczących zafałszowania żywności. Zostaną one wprowadzone poprzez dodanie nowej sekcji dotyczącej zapobieganiu oszustwom w branży spożywczej, która obejmuje trzy główne wymagania:
  • ocenę podatności na zafałszowania surowców, dodatków oraz opakowań i procesów zlecanych na zewnątrz, w celu określenia ryzyka nieuczciwej działalności związanej z zastąpieniem, zafałszowaniem lub podrabianiem, a także nieprawidłowym oznakowaniem. Powinny zostać określone kryteria brane pod uwagę w ramach oceny podatności,
  • opracowanie udokumentowanego planu ograniczania oszustw w branży spożywczej, który odnosi się do oceny podatności na zagrożenia oraz wdrożenie go w taki sposób, aby była możliwa kontrola wszelkiego zidentyfikowanego ryzyka. Należy również określić i wdrożyć metody kontroli i monitorowania,
  • ocenę podatności podlegającą przeglądowi co najmniej raz w roku. W przypadku gdy ocena wrażliwości wskazuje na zwiększone ryzyko, wymogi kontroli i monitorowania planu ograniczania oszustw w branży spożywczej zostaną poddane przeglądowi oraz odpowiednio zmienione;
 2. zweryfikowano wymagania dotyczące zarządzania alergenami. W oparciu o analizę zagrożeń i ocenę ryzyka związanego z nimi, wprowadzone zostały środki kontroli od przyjęcia do wysyłki. Ich zadaniem jest zminimalizowanie ryzyka wzajemnego zanieczyszczenia produktów alergenami. Środki kontroli są sprawdzane;
 3. zaktualizowana została baza internetowa IFS w dostępach dla jednostek certyfikujących, jak i dla firm certyfikowanych;
 4. do zasad obowiązujących od 1 maja 2017 r. został dodany opis procedur Programu integralności;
 5. wprowadzono obowiązek umieszczanie kodów QR na certyfikacie IFS w celu łatwiejszej weryfikacji jego autentyczności.

Zmiany zostały wdrożone poprzez głównie poprzez modyfikację istniejących wymagań i definicji słownikowych.
 
Korzyści wynikające z wdrożenia standardu IFS Food
 
Wdrożenie IFS Food może przynieść szereg kluczowych korzyści w zakresie jakości, bezpieczeństwa żywności oraz zadowolenia klientów, a także umocnienia i przewagi konkurencyjnej na rynku. Dodatkowymi korzyściami są:

 • lepsza komunikacja i wzajemne zrozumienie między kierownictwem a personelem dotyczące dobrych praktyk, standardów i procedur,
 • monitorowanie zgodności z przepisami dotyczącymi żywności,
 • efektywniejsze wykorzystanie zasobów,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na audyty klientów,
 • niezależne audyty stron trzecich,
 • możliwość handlowania z klientami wymagającymi audytów stron trzecich
 • większa elastyczność dzięki podejściu opartemu na ryzyku.
 • większa reputacja firmy jako producenta wyrobów wysokiej jakości z najwyższymi standami bezpieczeństwa.

 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.

 
 

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP Sp. z o. o.

Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43 

Back to Top