IFS Food – Międzynarodowy Standard Żywności

 

IFS Food powstał w celu przeprowadzania auditów dostawców produktów spożywczych Marek Własnych Handlu Detalicznego i Hurtowego. Dotyczy wyłącznie producentów żywności i firm pakujących produkty spożywcze. Odnosi się do obszarów powstawania i obróbki produktów. Wymogi dotyczą też miejsc, w których pojawić się może niebezpieczeństwo skażenia produktu podczas pakowania. Standard IFS Food obejmuje swym zasięgiem proces produkcji, dostawy produktów sypkich i działania, które są podejmowane w trakcie pakowania.
 

Standard powstał w odpowiedzi na rosnące wymagania konsumentów, dostawców i sprzedawców dotyczących przeprowadzania stałych kontroli jakości produktów i utrzymywania jej na wysokim poziomie. Do tego dochodziły również stale pojawiające się nowe wymogi prawne związane ze wzrostem globalizacji. Postanowiono stworzyć jednolity system oceny jakości, gwarantujący bezpieczeństwo produktów. Rozwiązanie to miało być znacznym ułatwieniem, zarówno dla detalistów, jak i dostawców.
 

Podstawy standardu, dotyczącego jakości i bezpieczeństwa wyrobów Marek Własnych, zostały stworzone przez członków niemieckiego i francuskiego związku handlowców detalicznych (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels – HDE oraz Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution – FCD). Nadano mu nazwę IFS Food.
 

Obecna wersja normy jest wersją 5. Do wersji 3, stworzonej przez HDE, z 2003 zostały wprowadzone poprawki – odpowiednio w 2004 i 2005/2006 roku. Ostateczną wersję opracowali Niemcy i Francuzi przy współpracy z Włochami. W celu jej aktualizacji stworzony został kwestionariusz ze szczegółowymi pytaniami na temat realizowanych procesów, który był wypełniany przez wszystkich użytkowników standardu. Po zebraniu danych, grupy specjalistów z tych trzech krajów opracowały nową wersję normy. Treść jej obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku.
 

IFS swą działalność rozpoczął od opublikowania normy IFS Food. W następnej kolejności zajęto się unormowaniem standardów w logistyce – IFS Logistic, a także w gospodarstwach domowych i higienie osobistej – IFS Household and Personal care.
 

IFS Food jest standardem, który dotyczy jedynie procesów produkcyjnych i przetwarzania produktów, które wcześniej nie były pakowane. W związku z tym jego wymogi nie odnoszą się do przywozu (importu) towarów oraz transportu, magazynowania i dystrybucji.
 

System oceniający w IFS Food podlega ocenie punktowej. Na jej podstawie audytor może wywnioskować, na jakim etapie wdrożenia są poszczególne procesy w przedsiębiorstwie. Daje to również szansę stworzenia nowych rozwiązań i sprawdzenia, które działania są skuteczne, a które obszary wymagają poprawy. Standard nie wymaga użycia żadnych specyficznych procedur czy maszyn. Po przeprowadzonym audicie firma ma 12 miesięcy na poprawę niezgodności.
 
 
Norma zbudowana jest z 4 części:

  • Protokół audytu, w którym wyjaśniony jest szczegółowo proces audytu, od fazy początkowego wdrożenia po fazę certyfikacji. Zawiera również opis systemu oceniania (wytyczne ocen A, B, C, D; wymagania stawiane poszczególnym poziomom w zależności od otrzymanego wyniku oraz niezgodności) i częstotliwości przeprowadzanych audytów. Opisane są tutaj także warunki, jakie muszą być spełnione, aby otrzymać certyfikat i typy przeprowadzanych audytów;

  • Lista wymagań technicznych, zawierająca wymagania standardu i dobre praktyki, które powinny być wdrożone w celu otrzymania certyfikatu;

  • Wymagania dla akredytowanych jednostek certyfikujących, certyfikowanych firm oraz audytorów;

  • Wymagania dla raportu z audytu, planu podejmowanych działań i procesu certyfikacji;

Obowiązująca wersja 5 normy zawiera listę wymagań, która składa się z 250 pozycji. Są one pogrupowane w 5 działach, nazywanych filarami. Struktura przedstawia się następująco:

  1. Zaangażowanie kierownictwa – wymagania dotyczące prowadzonej polityki firmy, struktury, działań na rzecz klienta i przegląd systemu zarządzania;

  2. System zarządzania jakością – podstawą jest system HACCP wraz z opisem wymaganych dokumentów i zapisów;

  3. Zarządzanie zasobami – dotyczy higieny personelu, odzieży ochronnej, szkoleń dla pracowników i pomieszczeń dla personelu;

  4. Proces produkcji – jest to najważniejszy i największy rozdział, który koncentruje się przede wszystkim na specyfikacjach dla produktów, procesów zakupów, pakowania, środowiska produkcyjnego, gospodarowania, zwalczania szkodników, itp.;

  5. Pomiary, analizy i doskonalenia – dotyczy zasad wewnętrznych audytów, analizy produktów, wycofywania odwoływania produktu, a także działań korygujących i/ lub zapobiegawczych.

Wdrożenie IFS Food w przedsiębiorstwie daje możliwość wdrożenia tylko jednego standardu i programu, aby spełnić wymagania rynku globalnego. Ponadto IFS jest zgodny z wymaganiami certyfikacji bezpieczeństwa żywności nałożonymi przez Unię Europejską i GMO. Certyfikat daje firmie możliwość znalezienia się w bazie jednostek certyfikowanych, do której wgląd mają znaczące sieci handlowe i zapewnia kontrolowanego dostępu do bazy dostawców. Posiadanie IFS pomaga w uniknięciu wielu niepotrzebnych kosztów związanych z dodatkowymi auditami i zmniejsza ich ilości do potrzebnego minimum. Natomiast same audity przeprowadzane są jedynie przez akredytowane jednostki certyfikujące i zatwierdzonych audytorów.

 
 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.

 
 

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.

Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 431
faks (71) 791 39 09 

IFS Food
Oceń nasz artykuł
Back to Top