Systemy spawalnicze

ISO 3834 – Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych

 

Procesy związane ze spawaniem mają znaczny wpływ na jakość szerokiego zakresu wyrobów – od wyposażenia domowego, poprzez środki transportu, aż do skomplikowanych konstrukcji metalowych, takich jak np. mosty. Wyroby tego typu powinny być wykonane z niezwykłą precyzją, dlatego tak ważne jest zapewnienie nadzoru nad ich jakością już od fazy projektowania. Jest to istotne zwłaszcza z uwagi na specyfikę samego spawania – niemożliwe jest bowiem sprawdzenie jego jakości bez niszczenia wyrobu, a zaawansowane badania nieniszczące z kolei nie poprawią już jakości osiągniętych wyników.
 

Norma ISO 3834 – „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych składa się z pięciu części. ISO 3834-1 odnosi się do kryteriów wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości, ISO 3834-2 – dotyczy pełnych wymagań jakości, ISO 3834-3-standardowych, a ISO 3834-4 – podstawowych. W części piątej (ISO 3834-5) z kolei wyszczególniono dokumenty, których wymagania powinny być spełnione w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości według części 2, 3 lub 4 standardu.
 

Ponieważ ISO 3834 może być wykorzystana w różnych sytuacjach związanych ze spawaniem, okolicznościach oraz dla różnorodnych zastosowań, wytwórca powinien zastosować jedną ze wspomnianych części 2-4. Wyboru tego wytwórca dokonuje biorąc pod uwagę takie kryteria, jak m.in.:

 • zakres i znaczenie wyrobów o decydującym znaczeniu dla bezpieczeństwa;

 • złożoność produkcji;

 • zakres produkowanych materiałów;

 • stopień, do którego mogą występować problemy metalurgiczne;

 • stopień, do którego niezgodności produkcyjne, np. nieprostoliniowość, odkształcenie lub niezgodność spoiny, wywierają wpływ na wykonanie wyrobu.

Sposób opracowania standardu ISO 3834 umożliwia zastosowanie jego wymagań niezależnie od rodzaju wytwarzanej konstrukcji, zarówno w warsztatach produkcyjnych, jak i na montażu, umożliwia wytwórcy wykazania zdolności do wytwarzania konstrukcji, która spełnia wymagania oraz stanowi podstawę oceny jego zdolności spawalniczych. Nadaje się więc do stosowania zarówno przez organizacje wewnętrzne, jak i zewnętrzne oraz jednostki certyfikujące.
 

Wymagania części 2-4 normy ISO 3834 mogą być stosowane oddzielnie lub łącznie ze standardem ISO 9001 dotyczącym systemu zarządzania jakością. Zaleca się jednak, aby w celu wsparcia wymagań jakości ISO 3834, wprowadzić takie elementy systemu zarządzania jakością, jak:

 • nadzór nad dokumentami i zapisami;

 • odpowiedzialność kierownictwa;

 • zapewnienie zasobów;

 • kompetencje, świadomość szkolenie personelu;

 • planowanie wyrobu;

 • określenie wymagań dotyczących wyrobu;

 • przegląd wymagań dotyczących wyrobu;

 • zakupy;

 • walidacja procesów;

 • własność klienta;

 • audyt wewnętrzny;

 • monitorowanie i pomiary wyrobu.

Korzyści wynikające z wdrożenia wymagań normy ISO 3834:

 • podniesienie jakości wytwarzanych wyrobów;

 • zwiększenie wiarygodności w oczach Klientów;

 • zapewnienie, że procesy spawania wykonywane są w efektywny sposób;

 • zapewnienie nadzoru nad wyrobem już od etapu projektowania;

 • zrozumienie źródeł potencjalnych trudności w wytwarzaniu wyrobu oraz ich nadzorowanie;

 • ISO 3834 może służyć do przedstawiania zdolności wytwórcy do wytwarzania konstrukcji spawanych w pełni spełniających wymagania jakości określone w specyfikacjach, normach oraz wymaganiach przepisów prawnych.

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie
wdrażania systemów zarządzania jakością zgodnych z wymaganiami ISO 3834

 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
 
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@iso.org.pl
tel. 71 789 08 41 lub 604 20 90 43


 

Back to Top