Wymagania dla wykonawców konstrukcji stalowych i aluminiowych zgodne z normą EN 1090

 

Zbiór norm EN 1090 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych” to rodzina wymagań adresowanych do wykonawców konstrukcji stalowych i aluminiowych, składająca się z trzech części:

 • EN 1090-1: „Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych”;

 • EN 1090-2: „Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych”;

 • EN 1090-3: „Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji aluminiowych”.

Do celów certyfikacji stosowana jest pierwsza część normy dotycząca oceny zgodności deklarowanych przez producenta właściwości elementów, która została zharmonizowana z unijną dyrektywą 89/106/EWG „Wyroby budowlane”. Od 1 lipca 2014 r. (czyli po upłynięciu okresu przejściowego) jej wymagania będą obowiązkowedla wszystkich wykonawców konstrukcji stalowych i aluminiowych chcących wprowadzić na rynek unijny swoje wyroby.
 

Norma EN 1090 nakłada na wspomnianych producentów obowiązek oznakowania znakiem CE swoich metalowych elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach stalowych, aluminiowych lub zespolonych stalowo-betonowych wprowadzanych do obrotu na rynek Unii Europejskiej. Aby nadać znak CE, producent musi jednak najpierw przeprowadzić obowiązkową ocenę zgodności danego wyrobu zgodnie z wytycznymi EN 1090-1 oraz posiadać wdrożony i certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).
 

Jakich elementów konstrukcyjnych dotyczą wymagania normy EN 1090?

Zgodnie z normą EN 1090-1 obowiązkowe wymagania normy odnoszą się do oceny zgodności:

 • właściwości elementów i zestawów elementów konstrukcyjnych ze stali lub aluminium, wprowadzanych na rynek wyrobów budowlanych;

 • elementów i zestawów elementów konstrukcyjnych ze stali lub aluminium wprowadzanych na rynek wyrobów budowlanych;

 • elementów stalowych używanych w konstrukcjach zespolonych i żelbetowych;

 • elementów stosowanych bezpośrednio, w konstrukcjach budowlanych lub jako zestawy elementów konstrukcyjnych;

 • elementów konstrukcyjnych oraz ich zestawów wytwarzanych seryjnie i nieseryjnie;

 • elementów wykonanych z wyrobów konstrukcyjnych walcowatych, profilowanych na zimno lub z zastosowaniem innych technologii;

 • elementów produkowanych z różnych kształtowników, wyrobów płaskich (blach i taśm), prętów, odlewów i odkuwek z materiałów stalowych lub aluminiowych zabezpieczonych lub niezabezpieczonych przed korozją powłokami lub inną obróbką powierzchni.

Korzyści wynikające z wdrożenia wymagań normy EN 1090 dotyczących ZKP:

 • zgodność z prawem i przepisami UE i tym samym uniknięcie odpowiedzialności za brak systemu ZKP oraz znaków certyfikacji wyrobów;

 • spełnienie warunków normy jest warunkiem koniecznym dla wprowadzenia wyrobu na rynek unijny;

 • minimalizacja błędów będących skutkiem prowadzonej produkcji;

 • swoboda we wprowadzaniu konstrukcji aluminiowych i stalowych oznakowanych znakiem CE na rynek UE.

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie wdrażania, doradztwa, przygotowania
do certyfikacji oraz skorzystania z oferty szkoleniowej dotyczącej wymagań
zawartych w normie EN 1090

 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.

 
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. 71 789 08 41 lub 604 20 90 43
faks (71) 791 39 09


 

Back to Top