System zarządzania jakością spawania EN 15085 – spawanie pojazdów szynowych i ich części

 

Procesy globalizacji światowej gospodarki kierujące się głównie wymogami konkurencji zmuszają wytwórców do poszukiwania najkorzystniejszych form prowadzenia działalności, zaspokajania potrzeb i wymagań klientów m.in. poprzez stosowanie elastycznej polityki cenowej, dbałość o terminowość dostaw oraz wysoką jakość produkowanych wyrobów i świadczonych usług gwarantujących bezpieczeństwo użytkowania.
 

Zapewnienie właściwej kontroli podczas całego procesu realizacji wyrobów stanowi istotną kwestię szczególnie wówczas, gdy z ich wykorzystaniem wiąże się bezpieczeństwo użytkownika, jak ma to miejsce np. w przypadku produkcji pojazdów szynowych, podczas której wykorzystuje się procesy spawania. To od jakości i zastosowanej technologii spawania pojazdów szynowych i ich części zależy bowiem bezpieczeństwo pasażerów.
 

Jakość spawania nie może być jednak łatwo sprawdzona, a jego skuteczne stosowanie wymaga specjalistycznego zarządzania, wykwalifikowanego personelu i procedur wykraczających poza te, które są brane pod uwagę w ogólnych systemach jakości, takich jak np. ISO 9001.
 
Potrzeba spełnienia tych wymagań doprowadziła do publikacji rodziny normy EN 15085 „Kolejnictwo – Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych”:

 • PN-EN 15085-1:2007 Część 1: Postanowienia ogólne;

 • PN-EN 15085-2:2007 Część 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych;

 • PN-EN 15085-3:2007 Część 3: Wymagania konstrukcyjne;

 • PN-EN 15085-4:2007 Część 4: Wymagania produkcyjne;

 • PN-EN 15085-5:2007 Część 5: Kontrola, badania i dokumentacja;

Kto może wdrożyć system zarządzania jakością EN 15085?

Adresatami normy EN 15085 są przede wszystkim:

 • Producenci pojazdów szynowych i ich części składowych;

 • Firmy świadczące usługi spawalnicze dla branży kolejowej;

 • Wewnętrzne jednostki organizacyjne świadczące usługi montażu oraz wykonujące remonty pojazdów szynowych przy użyciu spawania;

 • EMC – podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdu szynowego (w tym jego elementów). Mogą nim być przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy infrastruktury lub posiadacze – zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Pojazdów Kolejowych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością EN 15085:

 • zwiększenie wiarygodności w oczach Klientów;

 • zapewnienie, że procesy spawania są wykonywane efektywnie, a produkowane pojazdy szynowe są bezpieczne;

 • zapewnienie nadzoru nad całym procesem realizacji wyrobu już od etapu projektowania;

 • zrozumienie źródeł potencjalnych trudności w wytwarzaniu wyrobu oraz ich nadzorowanie;

 • potwierdzenie, że wytwarzane konstrukcje spawane spełniają wymagania międzynarodowej normy oraz obowiązujących specyfikacji i przepisów prawnych.

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie wdrażania, doradztwa, przygotowania do certyfikacji oraz skorzystania z oferty szkoleniowej dotyczącej systemów zarządzania EN 15085

 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.

 
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP
biuro@malongroup.pl
tel. 71 789 08 41 lub 604 20 90 43
Formularze kontaktowe


 

Back to Top