O firmie TQ Cert

Informacje ogólne nt. firmy TQ Cert – akredytowanej jednostki certyfikacyjnej

TQ Cert mająca siedzibę w Niemczech, akredytowana jednostka certyfikująca Systemy Zarządzania m.in. ISO 9001, SCC oraz AZAV. Jednostka posiada międzynarodową renomę w certyfikacji popularnych systemów zarządzania dla firm. Proces certyfikacji przebiega w sposób bezstronny i niezależny – mając na względzie poufność postępowania certyfikacyjnego, jak i skuteczny jego przebieg. TQ Cert bezstronnie zwraca uwagę na wszystkich swoich klientów – propozycje szkoleń, doradztwa oraz zaleceń dla firm prowadzi nieodpłatnie, nie dając tym samym możliwości wskazywania preferencji certyfikacji. Certyfikaty Systemu SCC wydawane zostają na okres 10 lat. Jednostka prowadzi również egzaminy na auditorów SCC – którzy następnie prowadzą szczegółowe wdrożenie i weryfikację założeń Systemu w porównaniu z procedurami obowiązującymi w auditowanym przedsiębiorstwie.

 
Więcej informacji o jednostce znajdą Państwo pod adresem http://www.tqcert.de


 

Back to Top