Akredytacja CMJ: szpitale i podstawowa opieka zdrowotna

 

Akredytacja CMJ – Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

 

Czym jest akredytacja CMJ?

CMJ czyli Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia jest jednostką Ministerstwa Zdrowia, która została powołana w 1994r.na mocy zarzadzania Ministerstwa Zdrowia. Podstawowym celem CMJ było od samego początku oraz w dalszym ciągu jest inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych. Swój cel statutowy CMJ realizuje między innymi poprzez:

 • realizację szkoleń projakościowych dla personelu sektora ochrony zdrowia

 • prowadzenie procesu akredytacji placówek ochrony zdrowia w odniesieniu do przyjętych standardów jakości

 • monitorowanie wskaźników jakości ochrony zdrowia

 • ocenę jakości świadczeń wysokospecjalistycznych.

W ramach swojej działalności Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia określiła standardy jakości oraz zasady akredytacji placówek chcących wykazać zgodności z tymi standardami.

Szczegółowe informacje dotyczące Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia można znaleźć na stronie internetowej CMJ: www.cmj.gov.pl.


Program akredytacji CMJ

Program akredytacji dla szpitali został opublikowany w 1998 roku. Dopiero 4 lata później opracowano zestaw standardów akredytacyjnych dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Powyższe wymagania niemal natychmiast ustandaryzowały sposób dostarczania opieki, które pozytywnie wpłynęły na świadomość profesjonalistów medycznych oraz kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia.

 

Ostatnia nowelizacja wytycznych dla akredytacji CMJ w odniesieniu do szpitali ukazała się w 2009 roku (wydanie zostało wznowione w 2016r.). W nowym standardzie wprowadzono pewne modyfikacje, pozostając w niezmienionej strukturze 15 rozdziałów. Więcej uwagi poświęcono przygotowaniu szpitali do sytuacji kryzysowych.

 

Nowelizacja standardów dla akredytacji CMJ dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej ukazała się w 2011 roku (wydanie wznowiono w 2016r.). Zawiera ona zestaw wymagań akredytacyjnych składający się ze 123 standardów, zgrupowanych w 8 działach, w całości obejmując działania jednostki udzielającej świadczeń w obszarze medycyny rodzinnej. Oba standardy promują poszanowanie wymagań i opinii pacjenta, sprawną oraz efektywną organizację przy jednoczesnym doskonaleniu sposobu realizacji usług medycznych.

 

Wymogi akredytacji CMJ obejmujące kluczowe obszary udzielania świadczeń medycznych w poszczególnych jednostkach szpitalnych i Podstawowej Opieki Medycznej zostały poniżej przedstawione z podziałem na rodzaj placówki ochrony zdrowia.

 
Wymagania akredytacyjne dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej – POZ:

 1. WO – Wszechstronność Opieki

 2. PP – Prawa Pacjenta

 3. PJ – Poprawa Jakości

 4. BO – Bezpieczeństwo Opieki

 5. ZW – Zespół Współpracowników

 6. DM – Dokumentacja Medyczna

 7. OJ – Organizacja Jednostki

 8. IN – Infrastruktura

Wymagania akredytacyjne dla SZPITALI:

 1. CO – Ciągłość Opieki

 2. PP – Prawa Pacjenta

 3. OS – Ocena Stanu Pacjenta

 4. OP – Opieka nad Pacjentem

 5. KZ – Kontrola Zakażeń

 6. ZA – Zabiegi i Znieczulenia

 7. FA – Farmakoterapia

 8. LA – Laboratorium

 9. DO – Diagnostyka Obrazowa

 10. OD – Odżywianie

 11. PJ – Poprawa Jakości i Bezpieczeństwo Pacjenta

 12. ZO – Zarządzanie Ogólne

 13. ZZ – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 14. ZI – Zarządzanie Informacją

 15. ŚO – Zarządzanie Środowiskiem Opieki

Pełna treść standardów jest dostępna na stronie CMJ: www.cmj.org.pl/akredytacja.

 
 

Jak wygląda proces akredytacji CMJ?

Proces akredytacji składa się z 3 kroków:

 1. PRZYGOTOWANE DO PRZEGLĄDU
  Pierwszym etapem przygotowania jest zapoznanie się i pełne zrozumienia Programu Akredytacji oraz rzetelna samoocena w odniesieniu do kryteriów akredytacji CMJ. Na podstawie powyższej oceny powinno się dostosować codzienne praktyki medyczne danej placówki do stawianych wymagań. Następnie należy złożyć wniosek o akredytacje CMJ, dokonać opłaty i ustalić termin przeglądu/wizytacji.

 2. PRZEGLĄD / WIZYTACJA
  Przed przeglądem Ośrodek Akredytacyjny sporządza i przesyła do placówki ubiegającej się o akredytacje CMJ harmonogram wizytacji wraz z liczebnością oraz składem zespołu wizytującego. Po zatwierdzeniu harmonogramu przeprowadzony zostaje przegląd, wynikiem którego jest ocena poziomu spełnienia wymagań akredytacyjnych przedstawiona w formie raportu.

 3. DECYZJA AKREDYTACYJNA (2-4 miesiące)
  Ostatni krok rozpoczyna się wraz z przesłaniem do placówki starającej się o pozyskanie akredytacji CMJ raportu z przeglądu z prośbą o akceptację. Zaakceptowany raport przedłożony zostaje Radzie Akredytacyjnej, której uchwała jest jednocześnie rekomendacją udzielenia akredytacji danej placówce przez Ministra Zdrowia. Decyzja Ministra jest ostatnim etapem na drodze do pozyskania certyfikatu akredytacyjnego.


Jakie są korzyści z akredytacji CMJ?

Akredytacja CMJ kładzie nacisk na dobro pacjenta oraz jakości realizowanych usług przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa opieki medycznej. Jednostka mogąca pochwalić się certyfikatem zapewnia dobry poziom funkcjonowania oraz materializacje oczekiwań społecznych. Pożądane zjawiska wprost wynikające z akredytacji obejmują:

 • wzrost poziomu jakości i bezpieczeństwa opieki medycznej

 • zacieśnianie więzi z pacjentem – satysfakcja pacjenta

 • podnoszenie świadomości i kwalifikacji personelu

 • monitorowanie działalności

 • realizacje wewnętrznych projektów jakościowych

 • promowanie prawidłowych wzorców organizacyjnych

 • wzrost poziomu bezpieczeństwa zatrudnionego personelu

 • poprawę procesu komunikacji między działami

 • standaryzacje zasad sprawowania opieki nad pacjentem

 • wzrost konkurencyjności danej jednostki medycznej.

Filarem akredytacji CMJ jest ciągłe doskonalenie, czego następstwem jest cykliczności przeprowadzanych wizytacji. Taki wzorzec wynika z przekonania, że jednostka medyczna zgłaszająca się do programu jest zainteresowana ciągłym podnoszeniem jakości świadczonych usług i zmianami codziennego funkcjonowania.
Zapraszamy do współpracy w zakresie przygotowania do akredytacji CMJ

 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
 
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@iso.org.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
faks (71) 791 39 09

Materiały źródłowe:

 • Program akredytacji szpitali – Przewodnik po procesie, CMJ, Kraków 2011

 • Program akredytacji szpitale, CMJ, Kraków 2009

 • Program akredytacji podstawowa opieka zdrowotna, CMJ, Kraków 2011


 

Back to Top