System AQAP – wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości

 

W związku z opublikowaniem w 2015r. nowego wydania normy ISO 9001 zaszła konieczność dostosowania do nowych wymagań wszystkich dokumentów powiązanych z normą, w tym publikacji AQAP. W związku z tym faktem zostały wycofane następujące wydania AQAP:

 • AQAP 2110 wydanie 3,

 • AQAP 2120 wydanie 3,

 • AQAP 2130 wydanie 3.

W chwili obecnej na podstawie STANAG 4107, wydanie 11 „Wzajemna akceptacja rządowego zapewnia jakości i stosowania sojuszniczych publikacji zapewnia jakości (AQAP)” i AQAP-4107, wydanie A, wersja 2 „Wzajemna akceptacja procesu Rządowego Zapewnienia Jakości oraz stosowania sojuszniczych publikacji zapewnienia jakości (AQAP)” obowiązują min. następujące wydania standardu AQAP:

 

 1. AQAP 2110:2016, wydanie D, wersja 1

  Zakres standardu:

  Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji.

  Zastosowanie:

  Niezależny standard pozwalający wdrożyć system AQAP w organizacji.

  Cel /uwagi:

  Wymagania, które, stosowane w odpowiedni sposób, zwiększają poziom pewności w odniesieniu do zdolności dostawcy do dostarczenia wyrobu zgodnego z umową.

 2.  

 3. AQAP 2310:2017, wydanie B, wersja 1

  Zakres standardu:

  Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości dla dostawców przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego.

  Zastosowanie:

  Niezależny standard pozwalający wdrożyć system AQAP w organizacji.

  Cel /uwagi:

  Wymagania, które, stosowane w odpowiedni sposób, zwiększają poziom pewności, w odniesieniu do zdolności dostawcy do dostarczenia wyrobu zgodnego z umową.

 4.  

 5. AQAP 2131:2017, wydanie C, wersja 1

  Zakres standardu:

  Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości dla kontroli końcowej i badań.

  Zastosowanie:

  Niezależny standard pozwalający wdrożyć system AQAP w organizacji.

  Cel /uwagi:

  Wymagania w zakresie zapewnienia jakości (QA), które dostawca powinien ustanowić i stosować na potrzeby kontroli końcowej i badań.

 6.  

 7. AQAP 2210:2015, wydanie A, wersja 2

  Zakres standardu:

  Wymagania uzupełniające NATO do AQAP 2110 dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania.

  Zastosowanie:

  Standard do systemowego wdrożenia łącznie z systemem AQAP 2110 lub AQAP 2310 w organizacji.

  Cel /uwagi:

  Zgodność systemu zarządzania jakością z AQAP 2210 może być potwierdzona tylko łącznie z AQAP 2110 dla organizacji wytwarzającej oprogramowanie.

 8.  

 9. AQAP 2105:2019, wydanie C, wersja 1

  Zakres standardu:

  Wymagania NATO dotyczące planów jakości.

  Zastosowanie:

  Dokument do systemowego wdrożenia łącznie z systemem AQAP 2110, AQAP 2210 lub AQAP 2310 w organizacji.

  Cel /uwagi:

  Wymagania NATO dla planu jakości zgodnie z AQAP 2310, AQAP 2110 oraz AQAP 2210. Plan jakości określa sposób spełnienia wszystkich wymagań umowy, w tym wymagań AQAP przywołanych w umowie. Plan jakości określa działania, procesy, obowiązki i zasoby dostawcy oraz opisuje sposób ich nadzorowania.

 10.  

Aktualne wydania ww. dokumentów znajda Państwo na stronie Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.

 

Przypominamy, że ze względu na fakt, że certyfikacja AQAP nie podlega akredytacji tak jak ma to miejsce w przypadku certyfikacji systemów zarządzania zgodny z wymaganiami norm ISO oraz nie ma żadnych regulacji wskazujących, kto może certyfikować ten system. Kierując się wyborem jednostki certyfikującej należy wziąć pod uwagę czy wydany przez nią certyfikat zostanie uznany przez kontrahenta /Klienta. Z naszego doświadczenia wynika, że poza certyfikatami wydawanymi przez Centrum Certyfikacji Jakości funkcjonującego w strukturze Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nasi klienci nie mieli problemów z uznawaniem certyfikatów wydawanych przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, któa już od kilku lat prowadzi certyfikację systemów AQAP.

 
 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.

 
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@miso.org.pl
tel. 71 789 08 41 lub 604 20 90 43

Źródło:

 1. https://wcnjik.wp.mil.pl/pl/pages/dokumenty-2019-02-07-b/
 2. https://www.ccj.wat.edu.pl/modx/index.php?id=123

Back to Top