AQAP 2110
wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji

 

Współczesne jednostki wojskowe są złożonymi organizmami, posiadającymi rozbudowaną infrastrukturę techniczną i maszynową. Wszelkie podejmowane przez nie działania odbywają się w zgodzie z określonymi standardami postępowania. Takie podejście do kwestii jakości infrastruktury technicznej i procesów zapewnia szybkość i trafność podejmowanych decyzji w warunkach zagrożenia, gdzie ceną za pomyłkę może być życie wielu osób.


Wewnętrzny ład i najwyższe standardy mogą być zapewnione przez jednostki wojskowe jedynie poprzez podejmowanie współpracy z rzetelnymi dostawcami, którzy gwarantują dostarczanie wyrobów zgodnych z wymaganiami zawartymi w umowie. Ze względu na specyfikę i wagę działań realizowanych przez jednostki sił zbrojnych, certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 nie jest wystarczającym potwierdzeniem spełniania wymogów stawianych dostawcom służb zbrojnych.


Odpowiedzią na wysokie wymagania Międzynarodowej Organizacji Sił Zbrojnych (NATO) jest rodzina standardów AQAP (ang. Allied Quality Assurance Publication) opracowana w publikacji standaryzacyjnej STANAG 4107 (obecnie obowiązująca jest 11 edycja tej umowy). Każdy podmiot, który planuje zostać dostawcą produktów i usług dla sił zbrojnych państw NATO, powinien wdrożyć odpowiedni standard w swojej firmie i potwierdzić jego zgodność z postanowieniami normy za pomocą certyfikatu.


Obowiązujący standard AQAP 2110, Wydanie D nie nakłada na dostawców obowiązku posiadania certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001, lecz obliguję dostawcę, który związany jest z umową, aby spełniał wymagania normy ISO 9001 oraz co najistotniejsze był w stanie to wykazać oraz udowodnić. W związku z tym większość dostawców decyduje się na certyfikacje wdrożonego oraz funkcjonującego w swojej organizacji Systemu Zarządzania Jakością w celu zapewnienia zgodności z wymagania normy ISO 9001 ujętymi w standardzie AQAP 2110.


Aktualny standard AQAP 2110 Wydanie D skupia się na etapie planowania, zarządzaniu wymaganiami, łańcuchu dostaw oraz określeniu cech umożliwiających wprowadzenie wyrobu do użytku. Pozwala on różnego typu Organizacją wykazać, że uwzględniają one analizę ryzyka i wymagania dotyczące orientacji na klienta zawarte w normie ISO 9001.


Wdrożenie Systemu Jakością spełniającego wymagania AQAP 2110 pozwala na spełnienie wymagań NATO dotyczących zapewnienia jakości w zakresie projektowania, prac rozwojowych i produkcji. Standard ten określa najbardziej obszerne wymagania kontraktowe w odniesieniu do zarządzania jakością w jednostce. System ten powinien być ustanowiony udokumentowany, stosowany, utrzymywany oraz doskonalony i/ lub oceniany.

 

Główne korzyści płynące z wdrożenia Systemu Zarządzania opartego o Standard AQAP 2110 to:

 • podniesienie konkurencyjności jednostki (zwłaszcza w trakcie przetargów, w których najczęściej wybierani są dostawcy posiadający wdrożony standard AQAP);

 • większe szanse na zdobycie kontraktu na dostarczanie produktów i/lub usług dla sił zbrojnych w Polsce i pozostałych krajach NATO;

 • minimalizowanie ryzyka powstawania nieporozumień pomiędzy zamawiającymi, a firmą;

 • zwiększenie efektywności procesów w organizacji;

 • zapewnienie wysokiego dopasowania jakości zarządzania organizacją do wymagań sił zbrojnych;

 • w przypadku małych jednostek możliwość konkurowania z większymi organizacjami, które również posiadają wdrożony standard AQAP 2110.

W zakresie standardu AQAP 2110 zapewniamy Państwu profesjonalną pomoc dotyczącą:

 • określenia i udokumentowania systemu zgodnego z AQAP 2110 w tym procesu projektowania wyrobu i/ lub dostarczania usługi;

 • współpracy z przedstawicielem wojskowym (GQAR) w zakresie zapewnienia jakości wyrobów;

 • planowania jakości, uwzględniającą plany jakości zgodnie z AQAP 2105, plany zarządzania ryzykiem, zarządzania konfiguracją oraz programy nieuszkadzalności i obsługiwalności;

 • zarządzania ryzykiem na etapie ofertowania, realizacji przedsięwzięcia oraz po jego zakończeniu;

 • udokumentowania zasad zarządzania konfiguracją, które powinny mieć zastosowanie do realizacji każdego zamówienia;

 • zarządzania pomiarami zgodnie z wymaganiami normy ISO 10012.

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie
wdrażania wymagań standardu AQAP 2110

 

Źródło:

 1. AQAP 2110 SRD.1 wydanie A, wersja 1, 2016 Wytyczne dotyczące okresu przejściowego oraz wdrażania.

 2. AQAP 2110 wydanie D, wersja 1, 2016 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji.



 

Back to Top