Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji – AQAP 2110

 

Współczesne jednostki wojskowe są złożonymi organizmami, posiadającymi rozbudowaną infrastrukturę techniczną i maszynową. Wszelkie podejmowane przez nie działania odbywają się w zgodzie z określonymi standardami postępowania. Takie podejście do kwestii jakości infrastruktury technicznej i procesów zapewnia szybkość i trafność podejmowanych decyzji w warunkach zagrożenia, gdzie ceną za pomyłkę może być życie wielu osób.
 

Wewnętrzny ład i najwyższe standardy mogą być zapewnione przez jednostki wojskowe jedynie poprzez podejmowanie współpracy z rzetelnymi dostawcami, którzy gwarantują dostarczanie wyrobów zgodnych z wymaganiami zawartymi w umowie. Ze względu na specyfikę i wagę działań realizowanych przez jednostki sił zbrojnych, certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 nie jest wystarczającym potwierdzeniem spełniania wymogów stawianych dostawcom służb zbrojnych.
 

Odpowiedzią na wysokie wymagania Międzynarodowej Organizacji Sił Zbrojnych (NATO) jest rodzina standardów AQAP (ang. Allied Quality Assurance Publication) opracowana w publikacji standaryzacyjnej STANAG 4107 (obecnie obowiązująca jest 8 edycja tej umowy). Każdy podmiot, który planuje zostać dostawcą produktów i usług dla sił zbrojnych państw NATO, powinien wdrożyć odpowiedni standard w swojej firmie i potwierdzić jego zgodność z postanowieniami normy za pomocą certyfikatu.
 

Wymagania standardów AQAP mają ścisłe powiązanie z normami ISO serii 9000. Standardy AQAP należy traktować jako uzupełnienie posiadanego już systemu ISO (zazwyczaj wymagany jest certyfikowany System Zarządzania Jakością ISO 9001). Dla podmiotów, które nie funkcjonują jeszcze w zgodzie ze standardami ISO, możliwe jest wdrożenie Zintegrowanego Systemu, obejmującego System Zarządzania Jakością ISO 9001 i System Zarządzania zgodny z wybranym standardem AQAP.
 

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania AQAP 2110 pozwala na spełnienie wymagań NATO dotyczących zapewnienia jakości w zakresie projektowania, prac rozwojowych i produkcji. Standard ten określa najbardziej obszerne wymagania kontraktowe w odniesieniu do zarządzania jakością w jednostce. System ten powinien być ustanowiony udokumentowany, stosowany, utrzymywany oraz doskonalony i/ lub oceniany.
 

Główne korzyści płynące z wdrożenia Systemu Zarządzania opartego o Standard AQAP 2110 to:

 • podniesienie konkurencyjności jednostki (zwłaszcza w trakcie przetargów, w których najczęściej wybierani są dostawcy posiadający wdrożony standard AQAP);

 • większe szanse na zdobycie kontraktu na dostarczanie produktów i/ lub usług dla sił zbrojnych w Polsce i pozostałych krajach NATO;

 • minimalizowanie ryzyka powstawania nieporozumień pomiędzy zamawiającymi, a spółką;

 • zwiększenie efektywności procesów w jednostce;

 • zapewnienie wysokiego dopasowania jakości zarządzania organizacją do wymagań sił zbrojnych;

 • w przypadku małych jednostek możliwość konkurowania z większymi organizacjami, które również posiadają wdrożony standard AQAP 2110.

W zakresie standardu AQAP 2110 zapewniamy Państwu profesjonalną pomoc dotyczącą:

 • określenia i udokumentowania wszystkich wymagań AQAP 2110;

 • procesu projektowania wyrobu i/ lub dostarczania usługi;

 • współpracy z przedstawicielem wojskowym (GQAR) w zakresie zapewnienia jakości wyrobów;

 • planowania jakości, uwzględniającą plany jakości zgodnie z AQAP 2105, plany zarządzania ryzykiem, zarządzania konfiguracją oraz programy nieuszkadzalności i obsługiwalności;

 • zarządzania ryzykiem na etapie ofertowania, realizacji przedsięwzięcia oraz po jego zakończeniu;

 • udokumentowania zasad zarządzania konfiguracją, które powinny mieć zastosowanie do realizacji każdego zamówienia;

 • zarządzania pomiarami, również zgodnie z wymaganiami normy ISO 10012.

Zapraszamy do współpracy w zakresie
wdrażania wymagań standardu AQAP 2110


 

Back to Top