EN 15224 – System zarządzania jakością w sektorze ochrony zdrowia

 

Norma EN 15224, której pełna nazwa brzmi „Usługi sektora ochrony zdrowia, systemy zarządzania jakością”, zawiera wymagania oparte na założeniach ISO 9001. Określa ona wszelkie wymagania dla systemu zarządzania jakością w sektorze ochrony zdrowia i została w pełni dostosowana do specyfiki funkcjonowania placówek medycznych.
 

Ze względu na fakt, iż w branży medycznej największą rolę odgrywa pacjent (klient), opracowane standardy mają na celu przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego poziomu jego bezpieczeństwa oraz skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta opiera się w szczególności na dokonywaniu nieustannego nadzoru oraz analizie ryzyka i zagrożeń medycznych, które umożliwiają eliminację wystąpienia zdarzeń niepożądanych w procesie leczenia.
 

Wymagania normy mają zastosowanie do wszystkich jednostek medycznych, bez względu na ich wielkość, strukturę, czy też formę własności. System zarządzania jakością wdrażany w oparciu o normę EN 15224 ma więc zastosowanie zarówno w publicznych jak i prywatnych placówkach leczniczych, dużych szpitalach, jak i małych kilkuosobowych przychodniach, czy gabinetach.
 

Wdrożenie wymagań normy EN 15224 pozwala nie tylko na usprawnienie funkcjonowania placówki medycznej, ale także na zwiększenie jej wiarygodności.
 
Należy także wspomnieć, iż wdrożenie w placówce medycznej normy EN15224 będzie skutkowało przyznaniem większej ilości punktów przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 

Korzyści wynikające z wdrożenia EN 15224:

  • poprawa jakości świadczonych usług, dzięki zwiększeniu orientacji na potrzeby i oczekiwania klientów (pacjentów);

  • poprawa komunikacji na linii lekarz – pacjent;

  • zwiększenie poziomu jakości świadczeń medycznych i bezpieczeństwa pacjentów;

  • zwiększenie zaufania wśród pacjentów;

  • wzrost skuteczności podejmowanych działań kontrolnych i naprawczych, mających na celu minimalizowanie zdarzeń niepożądanych;

  • ujednolicone i przejrzyste procedury funkcjonowania placówki medycznej;

  • polepszenie wizerunku i pozycji konkurencyjnej placówki medycznej;

  • zgodność działalności z wymaganiami prawnymi i obowiązującymi przepisami organów regulujących;

  • zwiększenie szans placówki medycznej w konkursie NFZ.

 

Zapraszamy do współpracy przy wdrażaniu systemów jakości
w placówkach medycznych w oparciu o normę normy EN 15224

 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
 
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
faks (71) 791 39 09


 

Back to Top