IRIS – System Zarządzania Jakością dla przemysłu kolejowego

IRIS (International Railway Industry Standard) jest międzynarodowym standardem przeznaczonym dla przemysłu kolejowego. Został stworzony przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Kolejowych (UNIFE), przy wsparciu czterech największych producentów w tej branży, firmy: Bombardier, Siemens, Alstom i Ansaldo Breda, które w ten sposób dały innym podmiotom możliwość czerpania z własnych doświadczeń. IRIS jest odpowiedzią na brak w branży kolejowej uregulowań dotyczących jakości, niezawodności i bezpieczeństwa technicznego, porównywalnych z tymi istniejącymi w lotnictwie (AS 9100), motoryzacji (ISO/ TS 16949, IATF 16949), czy mającą zastosowanie do wyrobów medycznych ISO 13485.
 

Międzynarodowy standard dla przemysłu kolejowego IRIS jest skierowany przede wszystkim do:

 • producentów taboru kolejowego i ich poddostawców;
 • producentów urządzeń sygnalizacyjnych związanych z ruchem kolejowym;
 • producentów systemów informatycznych;

Treść IRIS jest oparta o wymagania przedstawione w normie ISO 9001. Analogicznie jak w przypadku EN 9100 (AS 9100), ISO 13485, czy TS 16949, standard ten uzupełnia wymagania systemu zarządzania jakością o dodatkowe, specyficzne wymagania dla branży kolejowej. W odróżnieniu jednak od ISO 9001 zawiera wymagania nie tylko obowiązkowe, ale i opcjonalne, których spełnienie zależy od woli chcących poddać się certyfikacji przedsiębiorstw.
 

W standardzie zostały jasno określone zasady oceniania oraz procedura uzyskania akceptacji. W tym celu przed auditem należy:

 • zapoznać się z wymogami systemu umieszczonymi w specjalnej broszurze;

 • przeprowadzić za pomocą specjalnego kwestionariusza samooceny, badanie zgodności swojego systemu zarządzania z wymaganiami IRIS w celu wykrycia ewentualnych luk.
   
  Niniejszy Kwestionariusz składa się z 253 pytań podzielonych na różne kategorie:

  • pytania zamknięte, na które należy udzielić odpowiedzi “TAK” lub “NIE”;

  • 12 kluczowych pytań (tzw. Knock-Out Questions) zawierających podstawowe wymagania, których spełnienie warunkuje pomyślność auditu;

  • pytania otwarte, oceniane w skali punktowej;

  • pytania niepunktowane, na które odpowiedzi powinny być jednak udokumentowane. Ich ocena jest zróżnicowana, przez co liczba maksymalnej ilości punktów możliwych do uzyskania nie jest ustalona.

Audit przeprowadzany jest przez uznane przez UNIFE jednostki certyfikujące. Jego wyniki podawane są w skali procentowej, gdzie 100% jest oceną najlepszą. Wyniki są poufne i odpowiednio chronione, jednak za zgodą danego przedsiębiorstwa mogą zostać umieszczone w bazie danych IRIS (co jest nierzadko traktowane jako jedna z korzyści wprowadzenia tego systemu).
 

Korzyści wynikające z posiadania certyfikatu IRIS:

 • certyfikat IRIS potwierdza jakość, niezawodność i bezpieczeństwo techniczne szeroko pojętego sprzętu kolejowego;

 • rozpoznawalny na całym świecie standard umożliwia konkurencję opartą na jasnych zasadach, dzięki ustalonym kryteriom porównań;

 • zapewnienie jednolitego systemu oceny jakości, zamiast standardów wprowadzanych przez poszczególnych producentów;

 • zapewnienie stale monitorowanej jakości w całym łańcuchu dostawców, dzięki jasnym i jednolitym kryteriom;

 • możliwość umieszczenia w bazie danych IRIS informacji o swoim przedsiębiorstwie i tym samym lepsze dotarcie do potencjalnych klientów.

UWAGA:
Certyfikat IRIS staje się wymogiem największych korporacji na rynku kolejowym względem dostawców


 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy
z zakresu wprowadzania standardu IRIS


 

Back to Top