System Zarządzania Jakością dla dostawców usług edukacyjnych i szkoleniowych zgodny z ISO 29990

 

Norma ISO 29990 jest międzynarodowym systemem zarządzania jakością na potrzeby kształcenia i szkolenia oraz została opracowana przez zespół osób działających na co dzień w sektorze edukacyjnym i szkoleniowym. Ze względu na specyfikę działalności instytucji świadczących usługi edukacyjne lub innych przedsiębiorstw z branży edukacyjnej i szkoleniowej, wykorzystanie normy ISO 29990 pozwala na efektywniejsze wprowadzenie systemu jakości w tego rodzaju organizacjach.
 

Celem stworzenia normy ISO 29990 było przede wszystkim precyzyjne oraz kompleksowe wyznaczenie wymagań jakościowych wobec świadczenia usług edukacyjnych i szkoleniowych, aby zapewnić ich skuteczność.
 
Norma ISO 29990 obejmuje takie elementy jak:

 • Strategia i zarządzanie organizacją;

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi;

 • Zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną;

 • Zarządzanie finansami i ryzykiem;

 • Monitorowanie i ewaluacja procesów edukacyjnych.

Opracowanie normy ISO 29990 zawierającej charakterystyczne słownictwo organizacji edukacyjnych pozwala na jej łatwiejszą interpretację, co tym samym przekłada się na efektywniejsze wdrożenie systemu zarządzania jakością w instytucjach świadczących usługi edukacyjne i szkoleniowe. Innymi słowy – w porównaniu do innych systemów zarządzania jakością norma ISO 29990 jest lepiej przystosowania do wymagań branży związanej z kształceniem, nauczaniem i szkoleniami.
 

Korzyści wynikające z wdrożenia ISO 29990:

 • zwiększenie wartości i atrakcyjności przedsiębiorstwa świadczącego usługi edukacyjne;

 • poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa;

 • kompleksowy system zapewniający jakość świadczonych usług edukacyjnych i szkoleniowych;

 • przejrzystość międzynarodowego systemu zarządzania jakością;

 • wyższa jakość oraz efektywniejsze prowadzenie procesów edukacyjnych i szkoleniowych;

 • skuteczne prowadzenie ciągłości procesów biznesowych dzięki minimalizacji ryzyka.

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie wdrażania systemów jakości dla dostawców usług
edukacyjnych i szkoleniowych, zgodnych z wymaganiami ISO 29990

 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.

 
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. 71 789 08 41 lub 604 20 90 43
faks (71) 791 39 09


 

Back to Top

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, iż odnotowane zostały incydentalne próby podszywania się pod firmę Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. i sprzedaży certyfikatów ISO.
W celu uwiarygodnienia swojej oferty osoba dzwoniąca wskazuje adres naszej strony internetowej: www.iso.org.pl, jako adres do weryfikacji.

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. nie ma nic wspólnego z takimi praktykami i w naszej ocenie należy je traktować jako ewidentną próbę oszustwa i wyłudzenia.
W żadnym wypadku nie prowadzimy telefonicznej sprzedaży jakichkolwiek dokumentów.

Proszę mieć na uwadze, że oferowane w ten sposób certyfikaty są nieważne i nie będą honorowane przez inne organizacje lub Państwa kontrahentów.

Jednocześnie przypominamy, że w celu uzyskania certyfikatu ISO należy wdrożyć wybrany system zarządzania i podejść do niezależnego audytu przeprowadzanego przez Jednostkę Certyfikującą. Dopiero po pozytywnej rekomendacji Audytora i weryfikacji dokumentacji uzyskają Państwo legalny certyfikat.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie niezbędne kroki prawne w celu zablokowania dalszego podszywania się pod naszą firmę i prowadzenia nieuczciwych działań.

Rzetelne informacje na temat naszej oferty i działań, które są konieczne do wykonania by otrzymać stosowny certyfikat uzyskają Państwo kontaktując się z naszym biurem:

Tel. (71) 789 08 41
Kom. 604 20 90 43
E-mail: biuro@malongroup.pl

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, iż odnotowane zostały incydentalne próby podszywania się pod firmę Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. i sprzedaży certyfikatów ISO.
W celu uwiarygodnienia swojej oferty osoba dzwoniąca wskazuje adres naszej strony internetowej: www.iso.org.pl, jako adres do weryfikacji.

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. nie ma nic wspólnego z takimi praktykami i w naszej ocenie należy je traktować jako ewidentną próbę oszustwa i wyłudzenia.
W żadnym wypadku nie prowadzimy telefonicznej sprzedaży jakichkolwiek dokumentów.

Proszę mieć na uwadze, że oferowane w ten sposób certyfikaty są nieważne i nie będą honorowane przez inne organizacje lub Państwa kontrahentów.

Jednocześnie przypominamy, że w celu uzyskania certyfikatu ISO należy wdrożyć wybrany system zarządzania i podejść do niezależnego audytu przeprowadzanego przez Jednostkę Certyfikującą. Dopiero po pozytywnej rekomendacji Audytora i weryfikacji dokumentacji uzyskają Państwo legalny certyfikat.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie niezbędne kroki prawne w celu zablokowania dalszego podszywania się pod naszą firmę i prowadzenia nieuczciwych działań.

Rzetelne informacje na temat naszej oferty i działań, które są konieczne do wykonania by otrzymać stosowny certyfikat uzyskają Państwo kontaktując się z naszym biurem:

Tel. (71) 789 08 41
Kom. 604 20 90 43
E-mail: biuro@malongroup.pl