System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001

 

Norma ISO 9001 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością mającego zastosowanie dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju, która potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i mających zastosowanie przepisów oraz dążącej do zwiększenia zadowolenia klienta (według ISO 9001 wyrobem jest także usługa).

 

Międzynarodowa norma ISO 9001 jest jednym z najpopularniejszych standardów, z którym zgodność jest potwierdzana poprzez zewnętrzne certyfikacje. Ilość wydanych na świecie certyfikatów ISO 9001 jest nieporównywalnie większa od ilości innego rodzaju certyfikatów dotyczących systemów zarządzania. Jak podaje raport ISO za rok 2012, ilość certyfikatów ISO 9001 znacznie przewyższa ilość wszystkich pozostałych certyfikatów razem wziętych. Raport ten opublikowany został pod koniec 2013r. Jego częściowy przedruk i tłumaczenie można znaleźć na naszej stronie www.iso.org.pl/najnowsze-badania-iso. Popularność tego systemu zarządzania, a tym samym normy ISO 9001 wynika z wielu czynników. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim:

 

 1. Ukierunkowanie organizacji wdrażającej wymagania normy na Klienta i spełnienie jego wymagań, a tym samym uzyskanie jego zadowolenia. Na dzisiejszym bardzo konkurencyjnym rynku ciężko sobie wyobrazić firmę, która pomija ten aspekt, ale poprzez certyfikat firmy chcą przedstawić, że to ukierunkowanie na Klienta zostało przez kogoś niezależnego sprawdzone i ocenione, a certyfikat poświadcza, że ocena ta była pozytywna;

 2.  

 3. Ogólny charakter normy ISO 9001 powodujący, że jej wymagania mogą być wdrażane nie tylko przez firmy produkcyjne (z którego to sektora standardy jakości się wywodzą), ale również przez wszelkiego rodzaju firmy usługowe, placówki ochrony zdrowia (w tym zarówno publiczne, jak i niepubliczne), jednostki rządowe i samorządowe, organizacje z otoczenia biznesu itp. Każda z tych instytucji może wdrożyć w ramach swojej organizacji wymagania normy ISO 9001 oraz uzyskać certyfikat poświadczający zgodność z tym standardem. Ogólny charakter normy pozwala wdrożyć i certyfikować ten system nie tylko w organizacjach o zróżnicowanym profilu działalności, ale również o znacznie różniącej się od siebie charakterystyce:

  • wielkości;
  • złożoności;
  • stylu zarządzania;
  • kultury organizacyjnej;
  • i inne.

   

  Z tego względu systemy ISO 9001 są wdrażane zarówno przez małe firmy zatrudniające po kilka osób, jak również przez wielooddziałowe, międzynarodowe koncerny. Ogólny charakter wymagań, jakie musza być spełnione powoduje, że wdrożone w poszczególnych firmach systemy zarządzania bardzo się od siebie różnią – jednak jeśli dana organizacja posiada certyfikat ISO 9001, oznacza to, że spełniła wymagania
  ISO 9001.

 4.  

Back to Top