ISO/ TS 16949

System Zarządzania Jakością w motoryzacji zgodny z ISO/ TS 16949

 

Czym jest System Zarządzania Jakością w motoryzacji według normy ISO/ TS 16949?

Norma ISO/TS 16949 stanowi rozszerzenie normy ISO 9001 – poza jej ogólnymi wytycznymi zawiera elementy dotyczące wyłącznie przemysłu samochodowego. System zarządzania jakością wg normy ISO/ TS 16949 dotyczy takich aspektów działalności, jak projektowanie, produkcja oraz montaż i serwis produktów motoryzacyjnych.
 

ISO/ TS 16949 to Specyfikacja Techniczna ISO, która integruje systemy jakości w branży motoryzacyjnej. Zawarte są w niej wytyczne dotyczące takich obszarów jak: planowanie jakości, dokumentacja techniczna, audyty, analiza systemów pomiarowych, zakupy, czy badanie wyrobu niespełniającego wymagań. Norma ISO/ TS 16949 została opracowana przez Międzynarodowy Zespół Operacyjny dla Przemysłu Motoryzacyjnego (IATF) we współpracy z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO), ujednolicając amerykańskie (QS-9000), niemieckie (VDA 6.1), francuskie (EAQF) i włoskie (AVSQ) systemy jakości w branży motoryzacyjnej.
 

Dla kogo przeznaczony jest System Zarządzania Jakością wg normy ISO/ TS 16949?

System zarządzania jakością wg ISO/ TS 16949 zorientowany jest na organizacje przemysłu motoryzacyjnego, funkcjonujące na poziomie produkcyjnym, działające w łańcuchu dostaw bądź zajmujące się procesami wykończeniowymi. TS 16949 uwzględnia indywidualne założenia każdego podmiotu gospodarczego, a jej wytyczne są z nimi całkowicie kompatybilne. System zarządzania jakością wg ISO/ TS 16949 nie jest wprawdzie obligatoryjny, jednak staje się niezbędny dla tych przedsiębiorstw przemysłu samochodowego, które stawiają sobie za cel zwiększenie konkurencyjności na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Członkowie Międzynarodowego Zespołu Operacyjnego dla Przemysłu Motoryzacyjnego (IATF) narzucają swoim dostawcom konieczność stosowania wytycznych zawartych w normie ISO/ TS 16949, stąd jej uniwersalny charakter – bazują na niej wszyscy dostawcy w przemyśle samochodowym.
 

Jaki jest cel wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO/ TS 16949?

Wdrożenie normy ISO/ TS 16949 pozwala wyeliminować potrzebę wielokrotnych certyfikacji w przypadku kontaktu z różnymi zagranicznymi klientami. Ujednolicenie międzynarodowych standardów w systemie zarządzania jakością przemysłu motoryzacyjnego jest więc w tej sytuacji bardzo wygodnym rozwiązaniem.
 

Jakie są korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO/ TS 16949?

 • elastyczne dopasowanie do wymagań koncernów branży motoryzacyjnej;

 • doskonalenie własnego wizerunku wśród konsumentów;

 • poszerzenie wiedzy pracowników w zakresie systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym;

 • kształtowanie wśród pracowników świadomości dotyczącej znaczenia i wpływu indywidualnych działań każdego z nich na doskonalenie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie lub łańcuchu dostaw;

 • zwiększenie skuteczności systemów zarządzania w przedsiębiorstwie oraz dokumentowania produkcji;

 • zredukowanie strat w łańcuchu dostaw;

 • zgodność z międzynarodowymi normami dotyczącymi jakości w branży samochodowej;

 • udoskonalenie jakości produktów oraz usług w branży motoryzacyjnej,

 • zmniejszenie kosztów ponoszonych z tytułu reklamacji konsumenckich oraz awarii;

 • wzrost efektywności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa;

 • wzrost zyskowności prowadzonej działalności;

 • wprowadzenie niezmiennych metod kontroli jakości;

 • skuteczne identyfikowanie produktów/usług niezgodnych oraz możliwość podjęcia szybkich procesów naprawczych.

 

Zobacz przykładowe, oferowane przez nas otwarte i zamknięte szkolenia z Systemu Zarządzania Jakością
w motoryzacji
:

 
 

Zapraszamy do współpracy w zakresie wdrażania
Systemów Zarządzania Jakością zgodnych z wymaganiami ISO/ TS 16949 oraz IATF 16949

 
 

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.

Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 431
faks (71) 791 39 09 

Back to Top

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, iż odnotowane zostały incydentalne próby podszywania się pod firmę Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. i sprzedaży certyfikatów ISO.
W celu uwiarygodnienia swojej oferty osoba dzwoniąca wskazuje adres naszej strony internetowej: www.iso.org.pl, jako adres do weryfikacji.

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. nie ma nic wspólnego z takimi praktykami i w naszej ocenie należy je traktować jako ewidentną próbę oszustwa i wyłudzenia.
W żadnym wypadku nie prowadzimy telefonicznej sprzedaży jakichkolwiek dokumentów.

Proszę mieć na uwadze, że oferowane w ten sposób certyfikaty są nieważne i nie będą honorowane przez inne organizacje lub Państwa kontrahentów.

Jednocześnie przypominamy, że w celu uzyskania certyfikatu ISO należy wdrożyć wybrany system zarządzania i podejść do niezależnego audytu przeprowadzanego przez Jednostkę Certyfikującą. Dopiero po pozytywnej rekomendacji Audytora i weryfikacji dokumentacji uzyskają Państwo legalny certyfikat.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie niezbędne kroki prawne w celu zablokowania dalszego podszywania się pod naszą firmę i prowadzenia nieuczciwych działań.

Rzetelne informacje na temat naszej oferty i działań, które są konieczne do wykonania by otrzymać stosowny certyfikat uzyskają Państwo kontaktując się z naszym biurem:

Tel. (71) 789 08 41
Kom. 604 20 90 43
E-mail: biuro@malongroup.pl

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, iż odnotowane zostały incydentalne próby podszywania się pod firmę Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. i sprzedaży certyfikatów ISO.
W celu uwiarygodnienia swojej oferty osoba dzwoniąca wskazuje adres naszej strony internetowej: www.iso.org.pl, jako adres do weryfikacji.

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. nie ma nic wspólnego z takimi praktykami i w naszej ocenie należy je traktować jako ewidentną próbę oszustwa i wyłudzenia.
W żadnym wypadku nie prowadzimy telefonicznej sprzedaży jakichkolwiek dokumentów.

Proszę mieć na uwadze, że oferowane w ten sposób certyfikaty są nieważne i nie będą honorowane przez inne organizacje lub Państwa kontrahentów.

Jednocześnie przypominamy, że w celu uzyskania certyfikatu ISO należy wdrożyć wybrany system zarządzania i podejść do niezależnego audytu przeprowadzanego przez Jednostkę Certyfikującą. Dopiero po pozytywnej rekomendacji Audytora i weryfikacji dokumentacji uzyskają Państwo legalny certyfikat.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie niezbędne kroki prawne w celu zablokowania dalszego podszywania się pod naszą firmę i prowadzenia nieuczciwych działań.

Rzetelne informacje na temat naszej oferty i działań, które są konieczne do wykonania by otrzymać stosowny certyfikat uzyskają Państwo kontaktując się z naszym biurem:

Tel. (71) 789 08 41
Kom. 604 20 90 43
E-mail: biuro@malongroup.pl