Wdrażanie IATF 16949 – System Zarządzania Jakością w branży motoryzacyjnej

 

Czym jest System Zarządzania Jakością w motoryzacji według normy IATF 16949?

Norma IATF 16949 została opublikowana 1 października 2016 r. i zastąpiła dawną normę ISO/ TS 16949. Stanowi ona rozszerzenie normy ISO 9001 – poza jej ogólnymi wytycznymi zawiera elementy dotyczące wyłącznie przemysłu samochodowego. System zarządzania jakością wg normy IATF 16949 dotyczy takich aspektów działalności, jak projektowanie, produkcja oraz montaż i serwis produktów motoryzacyjnych. Przejścia na nową normę należy dokonać do dnia 14 października 2018 r.

 

IATF 16949 to Specyfikacja Techniczna ISO, która integruje systemy jakości w branży motoryzacyjnej. Zawarte są w niej wytyczne dotyczące takich obszarów jak: planowanie jakości, dokumentacja techniczna, audyty, analiza systemów pomiarowych, zakupy czy badanie wyrobu niespełniającego wymagań. Norma IATF 16949 została opracowana przez Międzynarodowy Zespół Operacyjny dla Przemysłu Motoryzacyjnego (IATF) we współpracy z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO), ujednolicając amerykańskie (QS-9000), niemieckie (VDA 6.1), francuskie (EAQF) i włoskie (AVSQ) systemy jakości w branży motoryzacyjnej.

 

Dla kogo przeznaczony jest System Zarządzania Jakością wg normy IATF 16949?

System zarządzania jakością wg IATF 16949 zorientowany jest na organizacje przemysłu motoryzacyjnego, funkcjonujące na poziomie produkcyjnym, działające w łańcuchu dostaw bądź zajmujące się procesami wykończeniowymi. IATF 16949 uwzględnia indywidualne założenia każdego podmiotu gospodarczego, a jej wytyczne są z nimi całkowicie kompatybilne. System zarządzania jakością wg IATF 16949 nie jest wprawdzie obligatoryjny, jednak staje się niezbędny dla tych przedsiębiorstw przemysłu samochodowego, które stawiają sobie za cel zwiększenie konkurencyjności na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Członkowie Międzynarodowego Zespołu Operacyjnego dla Przemysłu Motoryzacyjnego (IATF) narzucają swoim dostawcom konieczność stosowania wytycznych zawartych w normie IATF 16949, stąd jej uniwersalny charakter – bazują na niej wszyscy dostawcy w przemyśle samochodowym.

 

Jaki jest cel wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg normy IATF 16949?

Wdrożenie normy IATF 16949 pozwala wyeliminować potrzebę wielokrotnych certyfikacji w przypadku kontaktu z różnymi zagranicznymi klientami. Ujednolicenie międzynarodowych standardów w systemie zarządzania jakością przemysłu motoryzacyjnego jest więc w tej sytuacji bardzo wygodnym rozwiązaniem.

 

Jakie są korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg normy IATF 16949?

 • elastyczne dopasowanie do wymagań koncernów branży motoryzacyjnej;

 • doskonalenie własnego wizerunku wśród konsumentów;

 • poszerzenie wiedzy pracowników w zakresie systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym;

 • kształtowanie wśród pracowników świadomości dotyczącej znaczenia i wpływu indywidualnych działań każdego z nich na doskonalenie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie lub łańcuchu dostaw;

 • zwiększenie skuteczności systemów zarządzania w przedsiębiorstwie oraz dokumentowania produkcji;

 • zredukowanie strat w łańcuchu dostaw;

 • zgodność z międzynarodowymi normami dotyczącymi jakości w branży samochodowej;

 • udoskonalenie jakości produktów oraz usług w branży motoryzacyjnej;

 • zmniejszenie kosztów ponoszonych z tytułu reklamacji konsumenckich oraz awarii;

 • wzrost efektywności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa;

 • wzrost zyskowności prowadzonej działalności;

 • wprowadzenie niezmiennych metod kontroli jakości;

 • skuteczne identyfikowanie produktów/ usług niezgodnych oraz możliwość podjęcia szybkich procesów naprawczych.

 

Kluczowe zmiany związane z wprowadzeniem normy IATF 16949

 • odpowiedzialność korporacyjna i wymogi z nią związane;

 • struktura wysokiego poziomu zarządzania (wcześniej wprowadzona w ISO 9001);

 • sprecyzowanie wymagań dedykowanym poddostawcom i ścieżki ich rozwoju;

 • zarządzanie ryzykiem i możliwościami (FMEA);

 • metodologia APQP jako narzędzie do planowania projektowania i rozwoju wyrobu i procesów;

 • uszczegółowienie wymagań dotyczących audytów wewnętrznych oraz kompetencji audytorów.

 

Zobacz przykładowe, oferowane przez nas otwarte i zamknięte szkolenia z Systemu Zarządzania Jakością
w motoryzacji
:

 
 

Zapraszamy do współpracy w zakresie wdrażania
Systemów Zarządzania Jakością zgodnych z wymaganiami ISO/ TS 16949 oraz IATF 16949

 
 

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.

Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 431
faks (71) 791 39 09 

Back to Top