Zarządzanie ryzykiem

Systemy oparte na Zarządzaniu Ryzykiem

 

Już wiele lat temu przedmiotem normalizacji przestały być wyłącznie cechy i właściwości wyrobów materialnych. Normalizacja zaczęła obejmować właściwości usług oraz procesów realizowanych w firmach i innych różnego rodzaju organizacjach.
 
W drugiej połowie XX w. coraz bardziej istotną rolę zaczęło odgrywać szeroko rozumiane bezpieczeństwo i ryzyko z nim związane. Bezpieczeństwo zarówno samych organizacji, jej pracowników, jak również użytkowników wyrobów lub wyników usług stało się przedmiotem wielu dokumentów normalizacyjnych. Publikowane były zarówno przez Organizacje, takie jak Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) Europejski Komitet ds. Normalizacji (CEN), poszczególne krajowe komitety normalizacyjne, jak i prywatne instytucje, stowarzyszenia czy grupy przedsiębiorstw pragnące wprowadzić w danym sektorze/branży stosowne standardy postępowania.
 
Coraz częściej celem nowych dokumentów normalizacyjnych jest zapewnienie bezpieczeństwa danej grupie interesariuszy (np. właściciele firmy, udziałowcy, inwestorzy, ubezpieczyciele, administracja rządowa, pracownicy firmy, klienci, dostawcy, partnerzy, dystrybutorzy, i inne osoby które mają udział w osiągnięciach organizacji). W zależności od przedmiotu standardu, interesariusze wystawieni są na różnego rodzaju zagrożenia:

 • związane z użytkowaniem danego wyrobu, jego konsumpcją (użytkownicy, konsumenci);
 • związane z wykonywaniem codziennych obowiązków na stanowisku pracy (pracownicy);
 • dla Organizacji, związane z utratą poufności, dostępności lub integralności danych (szerokie spektrum interesariuszy);
 • Organizacji, związane z jej codzienną działalnością i realizacją procesów operacyjnych i/lub strategicznych (szerokie spektrum interesariuszy).

Bez względu na przedmiot normy oraz strony zainteresowane, fundamentem każdej z nich jest odpowiednio przeprowadzona analiza zagrożeń oraz szacowanie i analiza ryzyka.
 
Do najpopularniejszych obecnie standardów definiujących systemy zarządzania, których fundamentem jest zarządzanie ryzykiem, należą między innymi:

 • ISO/ IEC 27001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji);
 • BS 25999ISO 22301 (System Zarządzania Ciągłością Działania);
 • BS 10500 (System Zarządzania Antykorupcyjnego);
 • ISO 28000 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw);
 • Dyrektywa SEVESO III dotycząca zarządzania zagrożeniami poważnymi awariami z udziałem substancji niebezpiecznych;
 • ISO 22000 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności);
 • OHSAS 18001/ PN-N 18001 (System Zarządzania BHP).
 •  
   

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą
  dotyczącą poszczególnych standardów związanych z zarządzaniem ryzykiem

   
   

  Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.

   
   
  Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.
  Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
  biuro@malongroup.pl
  tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 431
  faks (71) 791 39 09


   

  Zarządzanie ryzykiem
  Oceń nasz artykuł
Back to Top