UWAGA: niniejsze informacje są informacjami archiwalnymi. W 2016r. brytyjska norma BS 10500 została zastąpiona międzynarodową normą ISO 37001. W celu zapoznania z aktualnymi informacjami dotyczącymi normy ISO 37001 należy “kliknąć” na odpowiednią zakładkę w menu lub na odpowiedni, wyżej przedstawiony przycisk

System Zarządzania Antykorupcyjnego zgodny z BS 10500

 

Problem korupcji nieprzerwanie od wielu lat towarzyszy wszelkim działaniom transakcyjnym. Z badania Global Corruption Barometer 2013 przeprowadzonego przez Transparency International wynika, że 27% spośród respondentów zapłaciło łapówkę w przeciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia przeprowadzania ankiety. Sprawa ta dotyczy nie tylko przyjmowania korzyści majątkowych w instytucjach rządowych czy placówkach medycznych, ale jest również niechlubną biznesową praktyką.
 

Odpowiedzią na utrzymujący się od lat problem korupcji jest norma BS 10500 opracowana przez BSI (British Standards Institution). Norma ta określa wymagania dla Antykorupcyjnego Systemu Zarządzania w organizacji. BS 10500 znajduje zastosowanie w różnego typu organizacjach sektora publicznego i prywatnego, które pragną zminimalizować ryzyko korupcji we własnych szeregach. Narzędzie to ma pomóc dopasować sposób funkcjonowania podmiotu do wymogów brytyjskiej ustawy o przeciwdziałaniu korupcji (UK Bribery Act 2010). Harmonizacja systemu zarządzania z normą BS 10500 zalecana jest jednak nie tylko podmiotom działającym na rynku brytyjskim, ale wszystkim organizacjom, które pragną prowadzić działalność wolną od korupcyjnych praktyk. Należy również wspomnieć, że nie istnieje żadna inna norma, która może być wykorzystana przez organizację do stworzenia Antykorupcyjnego Systemu Zarządzania. Problem nieuczciwych praktyk staję się natomiast coraz częściej poruszaną kwestią na forum biznesowym. Warto jest zatem zadbać o zajęcie właściwego stanowiska, sprzeciwiając się korupcji poprzez zsynchronizowanie Systemu Zarządzania z normą BS 10500.
 

Wdrożenie Systemu Zarządzania opartego o postanowienia normy BS 10500 jest jednoznaczne z poinformowaniem pozostałych podmiotów funkcjonujących na rynku o przyjęciu polityki bezwzględnego braku tolerancji dla praktyk korupcyjnych. Wpływa to pozytywnie na obraz organizacji w najbliższym otoczeniu. Umożliwia jej również swobodne rozwijanie działalności przy zapewnieniu partnerów biznesowych, klientów i pozostałych odbiorców o czystych intencjach.
 

Odpowiedzialny biznes jest obecnie nie tylko pustym hasłem, ale elementem strategii wielu firm.
Działanie w zgodzie z zasadami i etyką biznesu przynosi przedsiębiorcom wymierne korzyści, takie jak:

 • nawiązanie stałych relacji z odbiorcami na skutek stosowania uczciwych praktyk;
 • wdrożenie Systemu Zarządzania opartego o normę BS 10500 dodatkowo wzmocni siłę przekazu informacji na temat dopasowania sposobu funkcjonowania firmy do praktyk propagowanych w duchu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).

 

Wdrożenie tej normy w przedsiębiorstwie przeprowadzane jest z zastosowaniem cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act). British Standard (BS) 10500 pomaga przede wszystkim zlokalizować i określić poziom ryzyka korupcyjnego we wszystkich segmentach działalności podmiotu. Planowanie, realizacja, monitorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania opartego o normę BS 10500 jest zapewnieniem utrzymania stałej dbałości o rozwijanie antykorupcyjnych praktyk w organizacji.
 
 

Podsumowując, dostosowanie Sytemu Zarządzania organizacji do wymagań normy BS 10500 niesie ze sobą wiele korzyści. Należą do nich między innymi:

 • budowanie silnej pozycji konkurencyjnej organizacji w oparciu o ideę: Nie dla korupcji;

 • poprawa biznesowych relacji dzięki przejrzystej polityce antykorupcyjnej;

 • umacnianie pozytywnego wizerunku organizacji wśród odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych;

 • zapewnienie o zgodności funkcjonowania organizacji z postanowieniami prawa;

 • poprawa jakości zarządzania jednostką;

 • spójność podejmowanych działań z ideą społecznie odpowiedzialnego biznesu CSR (Corporate Social Responsibility).

 
 

Zapraszamy do współpracy w zakresie
wdrażania System Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z normą BS 10500.

 
 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
 
 
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
faks (71) 791 39 09 

UWAGA: niniejsze informacje są informacjami archiwalnymi. W 2016r. brytyjska norma BS 10500 została zastąpiona międzynarodową normą ISO 37001. W celu zapoznania z aktualnymi informacjami dotyczącymi ISO 37001 należy “kliknąć” na kliknąć na odpowiednią zakładkę w menu lub na odpowiedni, przedstawiony na górze strony przycisk

Tekst powstał w oparciu o:

 1. Publikację Badań Global Corruption Barometer 2013;
 2. http://issuu.com/transparencyinternational/docs/2013_globalcorruptionbarometer_en/7?e=2496456/3903358

 3. Treści udostępnianie na stronie The British Standard Institution, http://www.bsigroup.pl/pl/


Back to Top