Cele i korzyści BS 25999

 

Wdrożenie BCMS w organizacji daje następujące korzyści:

 

INFORMACJA ARCHIWALNA
Standardy z serii BS 25999 zostały zastąpione normą ISO 22301. Zapraszamy do zapoznania z informacjami dotyczącymi normy ISO 22301

 

  • daje możliwość nieprzerwanego działania w zakresie niezbędnego minimum w obliczu niezaplanowanych niekorzystnych zdarzeń;

  • minimalizuje ryzyko wystąpienia zakłóceń;

  • przygotowuje organizację na sytuacje kryzysowe oraz pozwala, dzięki odpowiednim procedurom, na ich przezwyciężenie;

  • zapewnia możliwość ponownego odtworzenia zdolności firmy do działania w określonym czasie i na ustalonym poziomie;

  • wdrożony standard podnosi wiarygodność organizacji w oczach klientów, inwestorów i udziałowców;

  • pozwala chronić pracowników organizacji;

  • wpływa na ochronę i poprawę reputacji firmy i danej marki;

  • jest częstym wymogiem regulatorów, potencjalnych klientów, a także ubezpieczycieli (certyfikat może wpłynąć na ograniczenie wysokości składki ubezpieczeniowej od przerwy w działalności);

  • stanowi o przewadze konkurencyjnej – mówi o zdolności do funkcjonowania niezależnie od zdarzeń, co w znacznym stopniu ułatwia zdobycie nowych rynków.

Back to Top