ISO 14971 – Wyroby medyczne – Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych

 

Norma ISO 14971 została opracowana z myślą o wytwórcach wyrobów medycznych, którzy stosują przyjęte instrukcje dotyczące zasad zarządzania ryzykiem. Wykorzystywana jest przez personel medyczny, organizacje świadczące opiekę zdrowotną, organizacje rządowe oraz przemysł. Określa proces identyfikacji zagrożeń w odniesieniu do wyrobów medycznych, szacowania i oceny zagrożeń, sterowania ryzykiem oraz monitorowania skuteczności tego sterowania.
 
 
Koncepcja ryzyka zgodna z normą ISO 14971 obejmuje dwa elementy:

 • prawdopodobieństwo wystąpienia szkody (częstotliwość wystąpienia szkody) oraz

 • dotkliwość szkody.

Zgodnie z normą kierownictwo, aby zapewnić sprawne działanie dotyczące zarządzania ryzykiem, powinno zadbać o:

 • zaopatrzenie w wystarczającą ilość odpowiednich zasobów;

 • dobranie odpowiednio wykwalifikowanego personelu;

 • zdefiniowanie i udokumentowanie odpowiedniej polityki odpowiadającej za kryteria akceptowalności ryzyka;

 • planowane i systematyczne przeglądy ryzyka.

 

Wymagania dotyczące Zarządzania Ryzykiem dla wyrobów medycznych, zgodne z normą ISO 14971, składają się z następujących modułów:

 1. Analiza ryzyka: polega m.in. na określeniu aspektów związanych z bezpieczeństwem dotyczącym wyrobów medycznych oraz rozpoznawaniu ich zagrożeń;

 2. Ocena dopuszczalności ryzyka: stosowana wobec wszystkich zidentyfikowanych, zagrażających sytuacji;

 3. Sterowanie ryzykiem: ma na celu m.in. zmniejszenie ryzyka oraz dobór odpowiednich środków sterowania ryzykiem;

 4. Informacje produkcyjne i poprodukcyjne: czyli odpowiedni system zbierania oraz dokonywania weryfikacji informacji.

 

Korzyści z wdrożenia Systemu ISO 14971:

 • wysoka jakość wyrobu medycznego;

 • zapewnienie bezpieczeństwa użytkowego produktów medycznych;

 • pewność Klienta, że wyrób medyczny został wyprodukowany w odpowiednich warunkach;

 • minimalizacja ryzyk związanych z wyrobami medycznymi;

 • sterylność oraz odpowiednie zabezpieczenie materiału;

 • zmniejszenie ilości wadliwych produktów;

 • zwiększenie prestiżu firmy stosującej system;

 • lepszy i trwalszy kontakt z zadowolonym Klientem.

Tekst powstał w oparciu o:

 1. ISO 14971 Medical devices – Application of risk management to medical devices


Back to Top