System Zarządzania Ciągłością Działania zgodny z ISO 22301
Business Continuity Management Systems (BCMS)

 

Standard ISO 22301 został opublikowany przez Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny ISO w maju 2012 r. jako pierwsza międzynarodowa norma zawierająca ramy dla identyfikacji kluczowych czynników ryzyka mających wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach – dotyczy więc systemu zarządzania ciągłością działania (BCM).

Dotychczas organizacje chcące skutecznie zarządzać ciągłością działania swojego biznesu (BCM) wykorzystywały do tego celu wytyczne zawarte w normie brytyjskiej – BS 25999. Nowy międzynarodowy standard ISO w większości kluczowych obszarów jest z nią zbieżny, jednak kładzie większy nacisk m.in. na zrozumienie idei BCM oraz wyznaczanie jego celów.
 

Nowy standard BCM wprowadza widoczne zmiany w odniesieniu do normy brytyjskiej BS 25999, m.in.:

 • odnosi się do najwyższego kierownictwa każdej organizacji;

 • wprowadza bardziej widoczne i bardziej aktywne przywództwo najwyższego kierownictwa;

 • wprowadza wymóg bardziej starannego planowania i przygotowania zasobów niezbędnych do zapewnienia ciągłości biznesu;

 • znacznie mocniej akcentuje kwestie związane z ustalaniem celów, monitorowaniem skuteczności i pomiarami;

 • kładzie większy nacisk na elementy dotyczące komunikacji oraz większą odpowiedzialność przed szerzej zdefiniowaną społecznością;

 • silniejsze powiązana jest z podejściem organizacji do ryzyka.

 

Kto może wdrożyć system zarządzania ISO 22301?

System zarządzania ciągłością działania ISO 22301 może być wdrożony przez każdą organizację, która chce:

 • ustanowić, wdrożyć, utrzymać i doskonalić system zarządzania ciągłością działania;

 • zapewnić zgodność z ustanowioną polityką ciągłości biznesu;

 • certyfikować/ zarejestrować swój system BCM przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub

 • samodzielnie zadeklarować zgodność z międzynarodowym standardem ISO 22301.

 

Korzyści wynikające z wdrożenia wymagań nowej normy ISO 22301:

 • redukcja do minimum wystąpienia zakłóceń w organizacji;

 • zapewnienie możliwości odtworzenia zdolności organizacji do ponownego działania w określonym czasie i na ustalonym poziomie, w obliczu nieplanowanych zdarzeń;

 • podniesienie wiarygodności firmy w oczach klientów, inwestorów i udziałowców;

 • stanowi o przewadze konkurencyjnej, ponieważ zapewnia zdolność do funkcjonowania niezależnie od niekorzystnych czynników;

 • dzięki odpowiednim procedurom pozwala skutecznie reagować na sytuacje kryzysowe;

 • wizerunek firmy jako przygotowanej na nieprzewidziane zdarzenia i tym samym chroniącej swoich pracowników, klientów, inwestorów itp. przed nieprzewidzianymi zdarzeniami,

Z uwagi na fakt, iż do tej pory jedyną normą regulującą kwestie związane z zarządzaniem ciągłością działania była BS 25999, Komitet ISO wprowadził dla użytkowników nowej normy ISO 22301:2012 okresy przejściowe, które mają ułatwić dostosowanie wymagań systemów BCM zgodnych z BS 25999 do wymagań międzynarodowego standardu ISO 22301.

I tak – od maja 2012 r. do listopada 2012 r. organizacje mogą certyfikować system zarządzania ciągłością działania w sposób dowolny, czyli albo według normy BS 25999 albo ISO 22301. Po tym okresie możliwa będzie jedynie certyfikacja na zgodność z nową normą ISO. Ponadto do maja 2014 r. każda organizacja posiadająca wdrożony system BCM zgodny z wymaganiami BS 25999 będzie musiała dokonać jego zmiany, aby był on zgodny z wytycznymi ISO 22301. Po tym czasie bowiem certyfikaty BS 25999 stracą ważność.

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie wdrażania systemów zarządzania ciągłością działania zgodnych z wymaganiami ISO 22301:2012 oraz skorzystania z oferty szkoleniowej dotyczącej zagadnień BCM.

 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.

 
 

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
Formularze kontaktowe

Back to Top