Nasza oferta dotycząca ISO 37301

 

Nasza oferta dotycząca systemu zarządzania zgodnością zgodnego z ISO 37301

Oferowany przez nas zakres usług odnoszący się do systemu zarządzania zgodnością ISO 37301 jest analogiczny do tego zakresu odnoszącego się do innych systemów. Oferujemy nasze wsparcie poprzez realizację:

  1. kompleksowych projektów wdrożeniowych systemu zarządzania zgodnością w różnego rodzaju organizacjach,

  2. usług doradczych zapewniających wsparcie w interpretowaniu wymagań normy ISO 37301,

  3. integracji systemu zarządzania zgodnością z funkcjonującymi już w organizacji systemami zarządzania,

  4. określania metody podejścia do ryzyka oraz przeprowadzania ocen ryzyka braku zgodności,

  5. wsparcia w przygotowaniach do audytów certyfikujących oraz kolejnych audytów nadzoru,

  6. szkoleń tematycznych realizowanych zarówno formule otwartej jak i zamkniętej, realizowanych jako szkolenia stacjonarne oraz szkolenia online.

Jak wdrożyć system zarządzania zgodnością ISO 37301?

Projekt wdrożeniowy nie odbiega od projektów wdrożeniowych jakie są realizowane w odniesieniu do innych systemów zarządzania. W pierwszej kolejności niezbędne przeprowadzenie jest inwentaryzacji tego czym organizacja już obecnie dysponuje, poprzez realizację tak zwanego audytu wstępnego czy też inaczej analizy luk w odniesieniu do wymagań normy ISO 37301. Działanie to pozwala nam na pozyskanie informacji odnośnie pracochłonności projektu. Istotnym jest bowiem aby projekt realizować metodą ewolucji a nie rewolucji, czyli przypadku, kiedy w danym obszarze, procesie mamy już odpowiednią zgodność z ISO 37301, nie ma potrzeby, aby dokonywać w tym obszarze zmian. Wyniki audytu wstępnego pozwalają na określenie szczegółowego harmonogramu realizacji projektu.

 

Przed rozpoczęciem kolejnych działań wskazane jest jako dobra praktyka przeprowadzenie szkolenia wprowadzającego. W ramach takiego szkolenia uczestnikom przedstawione zostaną idea, zasady oraz ogólne wymagania normy ISO 37301, a także sposób implementacji tych wymagań w organizacji.

 

Kolejnym istotnym działaniem jakie należy przeprowadzić w ramach projektu wdrożeniowego jest określenie kontekstu organizacji, czyli wszystkich czynników jakie mogą mieć wpływ lub mają wpływ na nasz system zarządzania oraz wszystkich stron zainteresowanych, ich wymagań, potrzeb i oczekiwań. Po określeniu zakresu systemu zarządzania oraz przyjęciu polityki zgodności należy przejść do kolejnych etapów projektu wdrożeniowego. Aby móc budować system zarządzania zgodnością niezbędne jest przeprowadzenie oceny ryzyka zgodnie z przyjętą metodą. Należy to zrobić zarówno w odniesieniu do ryzyka systemowego (nie zapominając również o szansach), jak również w odniesieniu do ryzyka braku zgodności. To na podstawie wyników tych działań możliwe jest przygotowanie regulacji wewnętrznych, które zapewnią skuteczność naszego systemu zarządzania zgodnością. W ramach tych regulacji określone muszą być wszystkie niezbędne środki nadzoru i kontroli, których celem jest zapewnienie zgodności z przyjętą polityką zgodności oraz zgodność z mającymi zastosowanie względem naszej organizacji zobowiązaniami.

 

Po określeniu regulacji systemowych należy przeprowadzić działania, których celem będzie ich wdrożenie do stosowania. Działaniami tymi są szkolenia oraz instruktaże dla pracowników i współpracowników organizacji.

 

Aby upewnić się, że nasze działania były skuteczne, a system zarządzania zgodnością został skutecznie wdrożony niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich działań weryfikujących. W tym celu przeprowadzane są audyty wewnętrzne.

Innym działaniem, które należy przeprowadzić w celu określenia, czy system jest skuteczny, adekwatny i przydatny jest przegląd zarządzania, którego przeprowadzenie jest odpowiedzialnością najwyższego kierownictwa oraz organu zarządzającego.

 

Wyniki działań weryfikacyjnych pozwalają na określenie stopnia dojrzałości naszego systemu zarządzania zgodnością. W przypadku stwierdzenia niezgodności czy też braku skuteczności tego systemu niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich działań naprawczych oraz działań korygujących.

 

Po przeprowadzeniu wszystkich powyższych działań oraz uzyskaniu pozytywnych wyników audytów wewnętrznych oraz przeglądu zarządzania można stwierdzić, że system zarządzania zgodnością został skutecznie wdrożony. Nie oznacza to jednak, że możemy spocząć na laurach, ponieważ jak w każdym systemie zarządzania powinniśmy ten system nie tylko utrzymywać, ale również ciągle doskonalić.

 

Norma ISO 37301 jest normą, która może być podstawą do certyfikacji. Oznacza to, że organizacja, która chciałaby się wykazać przed swoimi kontrahentami, partnerami oraz otoczeniem stosownym certyfikatem potwierdzającym zgodności systemu zarządzania z przedmiotową normą może poddać się dobrowolnej certyfikacji. Certyfikacja jest przeprowadzona przez niezależną jednostkę certyfikującą.

 

Nasze wsparcie w projektach wdrożeniowych dotyczyć może każdego z tych etapów. Sposób współpracy zależy tylko i wyłącznie od wymagań, potrzeb i oczekiwań naszych klientów. W przypadku projektów kompleksowych jesteśmy z Państwem od samego początku do samego końca. Począwszy od audytu wstępnego, który wraz z Państwem przeprowadzamy a skończywszy na wsparciu merytorycznym jakie Państwu zapewniamy w ramach audytu certyfikującego. Po zakończeniu projektu również nie pozostawiamy Państwa samym sobie świadcząc usługi z zakresu utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania zgodnością.

Jak długo trwa projekt wdrożenia systemu zarządzania zgodnością w organizacji?

Czas realizacji projektu wdrożeniowego jest uzależniony od charakterystyki organizacji, wymagań potrzeb i oczekiwań klientów oraz zakresu projektu. Do każdego zapytania podchodzimy indywidualnie przygotowując stosowne założenia projektowe, w tym harmonogram prac. W celu określenia czasu trwania projektu wdrożeniowego niezbędne jest przekazanie nam kilku istotnych informacji, które pozwolą nam na przygotowanie tych nie zobowiązujących założeń (link do formularzy kontaktowych)

Ile kosztuje wdrożenie systemu zarządzania zgodnością zgodnego z ISO 37301?

Analogicznie jak w przypadku określenia czasu trwania projektu w celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie niezbędne jest określenie pracochłonności tego projektu. W tym celu musimy poznać Państwa charakterystykę, wymagania, potrzeby oraz oczekiwania w odniesieniu do systemu zarządzania zgodnością. W oparciu o uzyskane od Państwa informacje przygotujemy oraz przedłużymy stosowną ofertę wraz z założeniami projektowymi.

 
 

Zapraszamy do współpracy w zakresie Systemu Zarządzania Zgodnością zgodnego z ISO 37301:
KONTAKT Z NAMI – ZAPRASZAMY

 
 

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@iso.org.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 431


Back to Top