Strategia i doskonalenie

Strategia i doskonalenie

 

Współczesne trendy gospodarki światowej zmuszają przedsiębiorstwa do stałego podnoszenia jakości oferowanych produktów, szybkiego przystosowywania się do zmian oraz doskonalenia procesów funkcjonowania (w szczególności ich optymalizacji). Dziś nie wystarcza już tylko rozpoczęcie produkcji czy zaplanowanie realizacji usługi i znalezienie rynku zbytu. Czynniki te są ważne w cyklu funkcjonowania Organizacji, aczkolwiek wymagania światowego rynku i tempo jego rozwoju obecnie kładą nacisk na koncepcyjne myślenie, planowanie czy zarządzanie zmianami oraz szacowanie i zarządzanie ryzykiem, czyli reasumując – na zarządzanie strategiczne.
 

Stałe doskonalenie sposobów funkcjonowania przedsiębiorstw, mechanizmów podejmowania decyzji, kierowania firmą w oparciu o współczesną wiedzę stało się wyzwaniem dla przedsiębiorców XXI wieku. Pomysł i wizja nie wystarczają. Potrzebna jest skonkretyzowana koncepcja działania – na pozór łatwa do stworzenia na kartce papieru, nierzadko niebotycznie trudna staje się do wdrożenia w praktyce przedsiębiorców. Nieprzyjazne i burzliwe otoczenie, niepewność i brak stabilności powodują, że przedsiębiorcy myślą o tym, żeby „przetrwać”, a nie o tym, by wyjść ponad przeciętność i wygrać z konkurencją. To połączenie sprawnego działania i „przekucie” wiedzy na efektywność są podstawą sukcesu w przyszłości.
 

Dlatego też niezbędnym jest ukierunkowanie aktywności organizacji, ograniczenie się do wyborów możliwych do zrealizowania, znalezienie drogowskazu, który będzie wytyczną do realizacji celów. Strategia to przecież długofalowe przedsięwzięcie, mające na celu za pomocą zestawu zasobów stworzenie trwałej przewagi nad konkurentami. Z tych względów niezbędne staje się przewidywanie zachowań otoczenia i umiejętność dopasowywania się do zachodzących w nim zmian.
 

I temu właśnie służy zarządzanie strategiczne. Elastyczność, adaptacyjność, przewidywalność, dialog z partnerami to cechy podejścia strategicznego do kierowania firmą, które jest systematycznym procesem interakcji z otaczającymi ją podmiotami.
 
 

Pragniemy Państwu przedstawić naszą ofertę dotyczącą budowy i doskonalenia strategii przedsiębiorstw i organizacji. Oferowanie przez nas usługi szkoleniowe i doradcze dotyczą:

  • przeprowadzania analizy słabych i mocnych stron Organizacji;

  • identyfikowania zagrożeń dla działalności Organizacji oraz poszczególnych realizowanych przez nią procesów;

  • definiowania misji, wizji i strategii Organizacji;

  • określania priorytetowych obszarów w działalności;

  • szacowania i zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia ciągłości działania (biznesu), w tym określania odpowiednich sposobów reagowania na występujące incydenty w celu zapewnienia odpowiedniego wizerunku w oczach Klientów, dostawców, otoczenia realizowanego biznesu oraz społeczeństwa.

 

Powyższe działania realizujemy poprzez:

  • wdrażanie systemów zgodnych z międzynarodowymi normami i standardami;

  • szkolenia i doradztwo w zakresie stosowania metod, narzędzi i dobrych praktyk zarządzania w aspekcie strategicznego sterowania Organizacją.

Do naszych najpopularniejszych usług z tego zakresu należą te dotyczące:

 
 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą
dotyczącą poszczególnych standardów związanych z zarządzaniem strategicznym

 
 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb:
 
 
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP
biuro@iso.org.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43


 

Back to Top