Social Accountability 8000
Odpowiedzialność Społeczna

 

SA 8000 (Social Accountability 8000) jest międzynarodową normą określającą odpowiedzialność społeczną organizacji (CSR – Corporate Social Responsibility). Powstała na bazie standardów obejmujących prawa człowieka i prawa pracownicze, takie jak: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ, Konwencja Narodów Zjednoczonych, Konwencja Praw Dziecka i Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy. Nawiązuje również do norm z zakresu jakości (ISO 9001) i środowiska (ISO 14001).
 

Norma została stworzona z myślą o przedsiębiorstwach dowolnej branży z całego świata, stąd jej uniwersalny charakter i elementarne warunki wstępne, obejmujące prawa człowieka i prawa pracownicze, które różnić się mogą w zależności od państwa.
 

Główny element SA 8000 stanowi koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility), uwzględniająca aspekty społeczne i ekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz wszystkie inne czynniki, które mogą dotykać pracownika danej firmy. Oznacza to, że biznes za sprawą normy staje się etyczny.
 

Przed przystąpieniem do wdrażania i certyfikacji normy organizacja powinna upewnić się, że podstawowe prawa człowieka i prawa pracy będą przestrzegane, a kierownictwo z tego tytułu weźmie na siebie odpowiedzialność.
 
 

Standardy certyfikowania zostały ujęte w taki sposób, że są mierzalne, przejrzyste i weryfikowalne. Obejmują one 9 obszarów:

 1. Praca dzieci

  • W Polsce dotyczy głównie zatrudniania dzieci powyżej 16 roku życia, umożliwienie im edukacji oraz rozwoju.

 2.  

 3. Praca przymusowa

  • Pracownik powinien mieć możliwość wypowiedzenia umowy; umowa powinna działać w dwie strony;

  • Zatrudnienia pracownika nie może opierać się na składaniu depozytów ani dokumentów tożsamości.

 4.  

 5. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

  • Zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków środowiska pracy;

  • Ważne, by powołać osobę odpowiedzialną za funkcjonowanie zgodnie z przepisami BHP;

  • Zapobieganie potencjalnym przyczynom chorób oraz zagrożeń życia i zdrowia pracowników.

 6.  

 7. Wolność zrzeszania się

  • Pracownicy powinni mieć wolność i swobodę w tworzeniu organizacji pracowniczych i przynależeniu do nich.

 8.  

 9. Dyskryminacja

  • Nie może być różnić stosunku pracodawcy do pracowników ze względu na różnice rasowe, religijne i in. Wszyscy powinni być traktowani jednakowo.

 10.  

 11. Kary dyscyplinarne

  • Pracownik nie może być poddawany karom cielesnym i psychicznym przymusom ani agresji słownej.

 12.  

 13. Godziny pracy

  • Tydzień pracy nie może przekraczać czasu określonego w Kodeksie Pracy.

 14.  

 15. Wynagrodzenie

  • Pracownik pracujący w pełnym wymiarze czasu musi otrzymywać wynagrodzenie stanowiące wysokość przynajmniej minimalnej krajowej płacy;

  • Stali pracownicy muszą być zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę.

Po spełnieniu tych ośmiu warunków organizacja może przejść do punktu 9:

 1. Systemy zarządzania

  • Zdefiniowanie i wdrożenie systemów zarządzania zasobami ludzkimi;

  • Polityka społeczna; ciągłe doskonalenie; system komunikacji społecznej; relacje z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi; dokumentowanie zasad, sposobów realizacji i wyników; kontrola dostawców i partnerów.

 

W celu uzyskania certyfikatu zgodności systemu odpowiedzialności społecznej z wymaganiami SA 8000 należy podjąć współpracę z odpowiednią jednostką certyfikującą. W przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonego auditu jednostka wystawia stosowny certyfikat. Po trzech latach należy poddać się re-certyfikacji, aby zachować ważność certyfikatu.
 

Standard SA 8000 jest weryfikowalny, a poprzez wdrożenie jego wymagań staje się gwarantem odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa. Również sama certyfikacja przynosi wiele korzyści – firma posiadająca certyfikat SA 8000 prezentuje się jako wiarygodna i etyczna, funkcjonująca w oparciu o najlepsze wzorce i stosująca zgodne z nimi praktyki. W rezultacie umacnia się pozycja przedsiębiorstwa na tle konkurencji.
 

W Polsce firmami posiadającymi certyfikat SA 8000 są m.in.: Elektrownia Opole S.A., Nord Sp. z o.o., PKE SA Elektrownia „Łaziska” oraz Avon Poland. Na świecie najczęściej certyfikującymi się w tym systemie państwami są Brazylia, Indie, Chiny i Włochy.

 
 

Zapraszamy do współpracy w ramach projektowania, wdrażania oraz szkoleń
z zakresu systemu odpowiedzialności społecznej SA 8000

 
 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
 
 

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
faks (71) 791 39 09

Tekst powstał w oparciu o:
 

 1. SOCIAL ACCOUNTABILITY 8000 (SA8000) [Standard Odpowiedzialności Społecznej Biznesu]

 2. SOCIAL ACCOUNTABILITY INTERNATIONAL (SAI) [Międzynarodowa Organizacja ds. Odpowiedzialności Społecznej Biznesu], www.sa-intl.org, 03.11.2009.

 3. S. Pankowska, I. Pastuszyńska, SA8000 – standard w miejscu pracy, http://www.csrinfo.org, 03.11.2009;

 4. M. Rojek-Nowosielska, Niwelowanie nierówności pracowniczej w kontekście koncepcji odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, http://www.univ.rzeszow.pl, 03.11.2009;


Back to Top