Zrównoważona gospodarka

FSC – System Certyfikacji Kontroli Pochodzenia Produktu oraz Gospodarki Leśnej

 

FSC – Forest Stewardship Council, tj. Rada ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej, jest niezależną pozarządową organizacją założoną w 1993 roku przez instytucje z 25 krajów. Rada opracowała zasady i kryteria (system certyfikacji) w obszarach zarządzania gospodarką leśną (Forest Menagement-FM) oraz kontroli pochodzenia produktu (Chain of Custody-CoC), po spełnieniu których organizacje należące do łańcucha obszaru gospodarki drzewnej mogą uzyskać certyfikat. Świadczy on o pełnym zaangażowaniu danej organizacji w proces dobrej praktyki wytwarzania/ obrotu.
 

Łańcuch kontroli pochodzenia produktu (Chain of Custody – CoC) jest podstawowym pojęciem, którego zrozumienie stanowi bazę do dobrego i skutecznego funkcjonowania systemu FSC. Dotyczy całej drogi przepływu surowców, przetwarzanych materiałów, finalnych produktów i materiałów ubocznych z lasu do klienta lub od miejsca prowadzenia odzysku do klienta. Obejmuje ona każdy etap przetwarzania, transformacji, produkcji, magazynowania i transportu, gdzie przepływ do kolejnego etapu łańcucha dostaw jest związany ze zmianą własności materiałów lub produktów. Sposób oznakowania certyfikowanych wyrobów pozwala stwierdzić jaki zastosowano system kontroli (transferowy, kredytowy czy procentowy).
 
Standardy FSC przeznaczone są dla całego obszaru łańcucha gospodarki drzewnej oraz łańcucha pochodzenia produktu (tj. od lasu do klienta), czyli dla:

 • zarządców leśnych, pragnących udowodnić swoją dbałość o ekologię i naturalne pokłady drewna;

 • firm produkcyjnych sektora drzewnego (tartaki), meblarskiego oraz papierniczego;

 • firm przetwórczych, przewozowych, handlowych i handlu detalicznego oraz wszędzie tam, gdzie mamy styczność z wyrobami, elementami przetworzonymi i nieprzetworzonymi pochodzącymi z drewna tj.: papier, meble, drewno budowlane/ konstrukcyjne (parkiet, tarcica), stolarka otworowa (okna, drzwi), itp.

Wszystkie ogniwa łańcucha muszą posiadać certyfikaty FSC-CoC, aby w żadnym jego miejscu nie powstała luka.
Na produktach wytworzonych z drewna pochodzącego z lasów spełniających wypracowane przez FSC standardy dobrej praktyki drzewnej, możemy znaleźć logo systemu FSC. Utwierdza ono każdego konsumenta w przekonaniu, iż wyrób ten jest wykonany z drewna wiadomego pochodzenia. Kupując taki wyrób, przyczyniamy się do pośredniego dbania o gospodarkę leśną, system jego ochrony ekologicznej i dajemy przykład respektowania zasad ochrony przyrody. Jak dotąd produkty oznakowane logiem FSC spotkać można w sklepach należących do takich sieci jak: IKEA, OBI, Castorama, Praktiker, Leroy Merlin.
 

Standard kontroli pochodzenia produktu FSC-STD-40-004 stanowi podstawę certyfikacji i zawiera podstawowe wymagania, które musza byś spełnione, aby uzyskać niezależne potwierdzenie prawidłowego funkcjonowania organizacji, zgodnie z wytycznymi określonymi przez FSC. Wymagania z zakresu etykietowania wyrobu FSC zawarte są w FSC-STD-40-201, a wymagania FSC do stosowania promocyjnych znaków towarowych (logo) dla niecertyfikowanych użytkowników ujęte zostały w FSC-TMK-50-201.
 

Podczas wdrażania standardu FSC-STD-40-004 należy wypracować metody spełnienia zawartych w nim wymagań dotyczących kontroli pochodzenia produktu FSC. Mają one zastosowanie do wszystkich działań/ operacji w ramach systemu kontroli pochodzenia produktu, czyli: źródła materiałów, odbioru i magazynowania, kontroli, sprzedaży i dostawy. Należy również określić grupy i kategorie produktów, sposób ich kontrolowania i dokumentowania.
Standard zawiera podstawowe wymagania z zakresu etykietowania, podwykonawstwa oraz małych komponentów. Ciekawym wymogiem jest również zastosowanie systemów kontrolowania poprzez system transferowy, procentowy i kredytowy.

Certyfikacja FSC

Nie tylko zapewnia konsumentów, przedsiębiorców i organizacje publiczne o pochodzeniu produktów z drewna, ale też gwarantuje, że ich produkcja była przyjazna środowisku. Wdrożony i certyfikowany system:

 • stanowi podstawę zaufania między dostawcą a klientem;

 • umożliwia utrzymanie wyników sprzedaży na wysokim poziomie;

 • daje możliwość zdobywania nowych rynków;

 • daje możliwość posługiwania się rozpoznawalnymi na całym świecie znakami;

 • jest zapewnieniem, że sprzedawane produkty zostały wyprodukowane z drewna pozyskanego legalnie, z lasów, w których prowadzona jest prawidłowa gospodarka drzewna.

Dodatkowym atutem certyfikowanego systemu FSC jest znak graficzny – logo. Rozpoznawalne na całym świecie, umieszczone na wyrobie stanowi wizytówkę staranności i dbałości o tereny leśne, ich wykorzystanie i gospodarowanie.
 

W rozpowszechnianiu sytemu, jak i produktów oznaczonych logiem FSC pomagają międzynarodowe proekologiczne organizacje, takie jak WWF, Greenpeace, Friends of the Earth.

Wdrażając system, uzyskujemy dodatkową promocję produktów i firmy, a także uzyskujemy aprobatę organizacji i społeczności dbających o środowisko naturalne (przedstawiamy naszą organizację jako świadomą swojej społecznej odpowiedzialności).
 
Od października 2011 obowiązuje nowa wersja standardu 2-1 FSC-STD-40-004 V2-1 wprowadzająca zmiany istotne dla systemu zarządzania, m.in.:

 • Ujednolicenie terminologii na dokumentach sprzedaży i etykietach produktowych, gdzie celem zmian jest zwiększenie spójności i przejrzystości systemu FSC;

 • Konieczność wykazania przez firmę przywiązania do wartości FSC poprzez złożenie deklaracji, iż nie jest bezpośrednio lub pośrednio zaangażowana w działania szkodliwe dla zasobów leśnych, tj. np.: nielegalne pozyskiwanie drewna lub handel nielegalnym drewnem lub produktami leśnymi, wprowadzanie GMO w ramach operacji leśnych, niszczenie wysokich walorów ochronnych w ramach operacji leśnych;

 • Obowiązek wykazania przez firmę przestrzegania zasad BHP, m.in. poprzez szkolenia pracowników z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wyznaczenie koordynatora ds. BHP oraz ustalenie odpowiednich procedur;

 • Rezygnacja z terminologii gatunkowej FSC oraz zniesienie wymogu zamieszczania na wyrobach posiadających znak FSC oświadczeń o zawartości niewielkich komponentów (do 1 października 2012 r.);

 • Rezygnacja do końca 2012 r. z możliwości wykorzystywania w produktach FSC domieszek wkładów niecertyfikowanych i niekontrolowanych, które obecnie wynosi 5%.

Jednocześnie miło nam poinformować, że Polska znajduje się w ścisłej czołówce państw pod względem powierzchni lasów z certyfikatem FSC, plasując się na 5 miejscu zaraz po Kanadzie, USA, Rosji i Szwecji. Ponadto, pod koniec 2011 r. liczba certyfikatów indywidualnych i grupowych FSC CoC w Polsce przekroczyła 1000, dzięki czemu staliśmy się jednym ze światowych liderów również pod względem liczby przedsiębiorstw certyfikowanych na zgodność z wymaganiami FSC1.
 
Zobacz przykładowe, oferowane przez nas szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu FSC:

 

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.

Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 431
faks (71) 791 39 09

1 Dane z 11 listopada 2011, za: FSC Polska, www.fsc.org 

Back to Top