EUROLIŚĆ – znak ekologiczny, gwarancja pochodzenia i wysokiej jakości

eurolisc

Euroliść jest znakiem europejskiego rolnictwa ekologicznego przyznawanym przez Komisję Europejską i są nim oznakowane wyroby pochodzące z gospodarstw certyfikowanych, które stosują naturalne zasady hodowli zwierząt i uprawy. Zasady rolnictwa ekologicznego obejmują również poszanowanie krajobrazu oraz wartości wchodzących w skład dziedzictwa przyszłych pokoleń, czyli całej wspólnoty istnień. Obecność znaku jest potwierdzeniem, iż zakupiony eko-produkt spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Unię Europejską w sprawie rolnictwa ekologicznego, a producent, przetwórca lub importer posiadający certyfikat ekologiczny potwierdza ich spełnienie.

 

Euroliść to drugi w historii znak firmowy, który zastąpił symbol dobrowolnie stosowany przez producentów rolnictwa ekologicznego do końca lat 90. Nowe logo wykorzystywane jest od 1 lipca 2010 roku, a jego twórcą został niemiecki student wzornictwa Dušan Milenković. Znak ten przedstawia liść skomponowany z gwiazdek na zielonym tle, który daje jednoznaczny przekaz i przesłanie – zintegrowanie Europy z Naturą.

 

Wprowadzony obowiązek oznakowania produktów ekologicznych, które spełniają surowe i rygorystyczne normy unijne, ma na celu nie tylko gwarancję jakości i pochodzenia nabywanej przez konsumentów żywności i napojów, ale także wsparcie sektora rolnictwa ekologicznego. Ekologiczne produkty żywnościowe dopuszczone do obrotu detalicznego muszą spełniać wszystkie związane z nimi przepisy prawa (rozp.834/2007) i dodatkowo powinny być zapakowane w jednostkowe opakowania, na których logo zostało umieszczone w miejscu widocznym i czytelnym dla konsumenta oraz nie może być usuwalne. Specjalne logo unijne zawsze musi widnieć na pakowanej żywności organicznej, którą wytworzono w kraju UE.

 

Został przewidziany dwuletni okres przejściowy, który wyznaczono w celu uniknięcia marnotrawstwa istniejących opakowań oraz możliwości dostosowania się przedsiębiorców do nowych zasad znakowania swoich produktów.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznaczył 11 jednostek certyfikujących, posiadających upoważnienie do certyfikowania gospodarstw ekologicznych.

Certyfikację prowadzi się w zakresie:

 • zbioru ze stanu naturalnego,
 • ekologicznej uprawy roślin i utrzymania zwierząt,
 • produktów akwakultury i wodorostów morskich,
 • pszczelarstwa,
 • przetwórstwa produktów ekologicznych oraz produkcji pasz lub drożdży,
 • wprowadzania na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z państw trzecich,
 • i wielu innych.

Kontrolowane są:

 • uprawy roślin,
 • nawozy zastosowane do produkcji owoców i warzyw,
 • sposób żywienia i warunki hodowli zwierząt – dobrostan.

 

Jednostki certyfikujące różnią się od siebie wymaganiami formalnymi oraz zakresem działania. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat certyfikacji należy skontaktować się z wybraną jednostką, która prześle stosowne formularze oraz wniosek o certyfikację, który należy złożyć. Niezbędnym będzie również zgłoszenie się do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (WIJHARS) i zadeklarowanie chęci rozpoczęcia produkcji na drodze metod ekologicznych. Okres przestawienia na produkcję metodami ekologicznymi trwa zazwyczaj około 2 lat. Uzyskanie certyfikatu przez gospodarstwo, który jest wydawany zazwyczaj na rok, daje prawo do umieszczenia logo Euroliścia na swoich wyrobach. Euro-znak ujednolica również unijne certyfikaty ekologiczne stosowane w krajach członkowskich UE.

 

Dynamiczny rozwój sektora rolnictwa ekologicznego przekłada się na wzrost podaży wysokojakościowych wyrobów rolnictwa ekologicznego. Klienci coraz częściej i chętniej sięgają po produkty ekologiczne i niejednokrotnie płacą za nie więcej niż za te, których nie wyprodukowano takimi metodami. Konsumenci nabywający produkty oznaczone znakiem Euroliścia mają gwarancję, że zakupione wyroby zostały wytworzone przynajmniej w 95% ze składników ekologicznych i spełniają wymogi urzędowego systemu kontroli, takie jak odpowiednia żyzność gleby, dobrostan zwierząt oraz ochrona środowiska w czasie produkcji rolniczej. Wykorzystanie sztucznych polepszaczy, organizmów modyfikowanych genetycznie oraz produktów wytwarzanych z GMO w produkcji ekologicznej jest zabronione. Bez wątpienia – skład żywności z produkcji ekologicznej znacząco różni się od żywności dominującej na rynku.

 

Obecnie blisko 3,5% ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych w Polsce stanowią powierzchnie ekologiczne. Badania wykonane przy pomocy Eurobarometru wykazują, że symbol Euroliścia jest uznawany przez 24% obywateli Wspólnoty Europejskiej.

Korzyści płynące z prowadzenia certyfikowanej działalności ekologicznej:

 • prawo do umieszczania na swoich produktach znaków ekologicznych,
 • zwiększenie konkurencyjności wyrobów na rynku,
 • możliwość sprzedawania ekologicznych produktów w wyższej cenie ze względu na ich lepszą jakość,
 • uzyskanie dopłat do użytków rolnych,
 • wkład w ochronę środowiska: oszczędność nieodnawialnych źródeł energii,
 • promowanie zrównoważonego rozwoju,
 • poszanowanie zwierząt i zasobów naturalnych,
 • gwarancja wytwarzania zdrowych produktów najwyższej jakości,
 • korzyści ekonomiczne – aktywizowanie ludności wiejskiej, ograniczenie bezrobocia na wsi i przyczynienia się do rozwoju regionalnego handlu,
 • możliwość łączenia działalności handlowej i agroturystycznej.

 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności należy wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności (należy do nich zaliczyć: GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna, GHP – Dobra Praktyka Higieniczna oraz system HACCP – system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli).

 

Zapraszamy zatem do współpracy w zakresie wdrażania znaku ekologicznego produktów pochodzących z biologicznie kontrolowanych upraw „Euroliść”. Wiedza i umiejętności naszych konsultantów ułatwią i usprawnią przygotowania Państwa firmy do certyfikacji.

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie wdrażania znaku ekologicznego „Euroliść”

 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.

Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 431
faks (71) 791 39 09


Back to Top