PEFC – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)

 

Program Zatwierdzania Systemów Certyfikacji Leśnej, jest ogólnoświatową, niezależną i pozarządową organizacją non-profit. Organizacja ta została powołana w 1999 r. przez krajowe zrzeszenia reprezentujące 11 państw. Głównym zamierzeniem PEFC było wprowadzenie i praktyczne wykorzystywanie szeregu zasad z zakresu zrównoważonej gospodarki leśnej, w celu oceny i wzajemnego uznawania krajowych systemów certyfikacji, opracowanych przez wiele zainteresowanych stron. Obecnie głównym celem organizacji jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, poprzez niezależnie przeprowadzoną certyfikację.
 

PEFC to dziś największy światowy system certyfikacji leśnej, którego standardy wykorzystywane są przez właścicieli lasów, w tym właścicieli lasów o małej powierzchni, a także lasów stanowiących własność rodzin i wspólnot gruntowych.
 

Należy podkreślić, że wykorzystywanie w praktyce systemu PEFC staje się coraz bardziej popularne.
Obecnie, liczba certyfikowanych (CoC) firm wynosi 15804. Co za tym idzie, mechanizm promowania zrównoważonej gospodarki leśnej wykorzystywany jest przez ponad 750 tys. właścicieli lasów. Łączna powierzchnia lasów certyfikowanych przez PEFC wynosi ok. 264 mln ha.
 

Wykorzystywanie systemu PEFC w celu promocji zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez certyfikację lasów i produktów z nich pochodzących dokonuje się poprzez dwa powiązane ze sobą procesy:

 1. Certyfikację lasów – zapewniającą, że są one zarządzane w sposób zgodny z wymogami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi; przy zachowaniu równowagi potrzeb ludzi, przyrody i ekonomii. O certyfikat gospodarki leśnej mogą ubiegać się:

  • właściciele lasów;
  • osoby zarządzające lasem.
 2. Certyfikację łańcuchów dostaw (CoC-Chain of Custody) – potwierdzającą, że drewno i wyroby drzewne pochodzą z właściwie zarządzanych lasów oraz określającą szczegółowe wymagania dotyczące przetwarzania drewna od momentu pozyskania go z lasu aż do chwili uzyskania produktu końcowego. O certyfikat łańcucha dostaw mogą ubiegać się przedsiębiorstwa biorące udział w procesie przetwarzania i dystrybucji drewna i wyrobów drewnianych, tj.:

  • tartaki;
  • firmy meblarskie;
  • producenci papieru;
  • firmy handlowe.

Wysoki standard w ramach certyfikacji jest wynikiem spełnienia szeregu wymogów z zakresu respektowania zasad gospodarki leśnej opartej na ekologii i zrównoważonym rozwoju. Pozyskanie certyfikatu PEFC stanowi jednak nie tylko wiarygodne potwierdzenie promowania przez organizację zrównoważonej gospodarki leśnej. Klienci certyfikowanej Organizacji mają pewność, iż nabywając produkty z drewna lub jego pochodnych wspierają leśnictwo ekologiczne, ponieważ – zgodnie z wytycznymi PEFC – drewno, które pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być wprowadzone do certyfikowanego łańcucha produktów. Certyfikacja PEFC jest zatem dowodem, że wykorzystywany przez firmę surowiec nie pochodzi z lasu objętego ochroną.
 

Jednym z licznych atutów wdrożenia i certyfikowania PEFC jest możliwość stosowania bezpośrednio na produkcie lub w procesie jego obrotu znanego i uznawanego na całym świecie oznakowania, tj. etykiet i logo PEFC. Należy zaznaczyć, że PEFC wykazuje szczególną dbałość o ochronę ekologicznych znaków graficznych. Zarówno etykiety jak i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi, dostosowywanymi indywidualnie do specyfiki wyrobów danej organizacji i mogą być wykorzystywane jedynie przez firmy, które uzyskały certyfikat PEFC. Organizacja posiadająca certyfikat może wykorzystywać oznakowanie graficzne systemu PEFC do promocji i identyfikacji towarów pochodzących z lasów zarządzanych w sposób zgodny z zasadami zrównoważonej gospodarki.
 

W wyniku wdrożenia i stosowania przez organizację systemu PEFC, zyskuje ona status promotora zrównoważonej gospodarki lasów, ochrony przyrody oraz ekologii. Natomiast klienci takiej organizacji uzyskują zapewnienie, że wyroby, które otrzymują pochodzą z obszarów charakteryzujących się respektowaniem zasady prawidłowo prowadzonej gospodarki leśnej.
 
 

Do pozostałych korzyści, wynikających z wdrożenia systemu PEFC można zaliczyć dodatkowo:

 • stałe pozyskiwanie nowych rynków zbytu;

 • budowanie i umacnianie przewagi konkurencyjnej;

 • wzrost zaufania stałych odbiorców i możliwość sukcesywnego powiększania bazy nowych klientów;

 • systematyczny wzrost przychodów organizacji;

 • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez promowanie i pokazywanie zaangażowania w rozwój zrównoważonej gospodarki leśnej;

 • wzmocnienie zobowiązania zrównoważonego rozwoju wewnątrzorganizacyjnego.

Wykorzystywanie systemu PEFC sprzyja tym samym nawiązywaniu nowych relacji biznesowych, a także budowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.
 
 

Zapraszamy do współpracy przy wdrażaniu systemów PEFC

 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
 
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
faks (71) 791 39 09

Tekst powstał w oparciu o:

 1. Treści udostępnione na stronie: Programu Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej, http://www.pefc.pl/

 2. Publikację: Sustainability for Packing for Professionals, http://www.pefc.org/resources/brochures/paper-and-packaging/1587-pefc-sustainability-for-packaging-professionals

 3. Raport: PEFC Annual Report 2013, http://pl.scribd.com/doc/142753280/PEFC-Annual-Report-2013


Back to Top