System REDcert

 

System REDcert został stworzony na początku 2010 roku w Niemczech przez wiodące stowarzyszenia i organizacje sektora rolnego i paliwowego. Jeszcze w tym samym roku system certyfikacji REDcert został uznany przez Federalną Agencję ds. Rolnictwa i Żywności (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung – BLE). Decyzją z dnia 24 lipca 2012 r. Komisja Europejska uznała system REDcert-EU przeznaczony dla przedsiębiorstw nabywających biomasę i biopaliwa w krajach innych oraz zmierzających do ich sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.
 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek respektowania kryteriów zrównoważonego rozwoju, którego potwierdzeniem jest wdrożenie i certyfikacja REDcert Do najważniejszych funkcji certyfikacji REDcert należy zaliczyć nie tylko ochronę środowiska (ograniczanie gazów cieplarnianych, zrównoważone zagospodarowanie gruntów, ochrona naturalnej biosfery), ale i ochronę praw człowieka i pracownika.
 
 

Dla kogo przeznaczony jest system REDcert?

System REDcert jest systemem certyfikacji produkcji biomasy i biopaliw, przeznaczonym dla jednostek każdego szczebla, uczestniczących w produkcji biomasy i biopaliw, w tym m.in.:

 • gospodarstw produkujących biomasę (z rolniczych surowców);

 • różnorodnych producentów biomasy i biopaliw;

 • producentów energii elektrycznej wytwarzanej z biomasy i biopaliw;

 • nabywców biomasy (nabytej w celu dalszego przetwarzania);

 • dostawców wsadów, biopaliw i biomasy;

 • dystrybutorów.

 

Jakie korzyści niesie ze sobą wdrożenie i certyfikacja systemu REDcert?

Do korzyści wynikających z wdrożenia i certyfikacji systemu REDcert należy zaliczyć:

 • zmniejszenie oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne poprzez ograniczanie gazów cieplarnianych, zrównoważone zagospodarowanie gruntów, ochronę naturalnej biosfery;

 • ochronę praw człowieka i praw pracowniczych;

 • postrzeganie zarządzania i inżynierii produkcji biomasy i biopaliw jako zgodnej z międzynarodowymi normami;

 • spełnianie kryteriów zrównoważonego rozwoju i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku – prowadzenie przez firmę działalności zgodnie z prawem unijnym;

 • zwiększenie konkurencyjności na rynku produkcji biomasy i biopaliw;

 • zwiększenie zaufania społeczności lokalnych do ekologicznej produkcji biomasy i biopaliw;

 • udoskonalenie wizerunku firmy na rynku krajowym i międzynarodowym.

 
 

Zapraszamy do współpracy przy wdrażaniu systemów REDcert

 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.

 
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel.: 71 789 08 41
mob.: 604 20 90 43
faks: +48 71 791 39 09

Opracowano na podstawie:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 dotycząca promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych;
 • Oficjalna strona internetowa REDcert: http://www.redcert.org.


Back to Top