Wdrażanie FSC

Wdrażanie FSC – Systemu Certyfikacji Kontroli Pochodzenia Produktu oraz Gospodarki Leśnej

 

Wdrożenie FSC to proces kilkuetapowy. Opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu wiemy, że najlepiej wprowadzać system CoC kierując się następującym algorytmem:
 

 1. Audit wstępny – wymagania FSC

  • Ustalenie zakresu certyfikacji;

  • Analiza stosowanych, wewnętrznych dokumentów Organizacji/ Firmy pod kątem wykorzystania na poczet projektu (zakupy, magazynowanie, przetwarzanie i sprzedaż);

  • Wskazanie krytycznych punktów kontroli, oraz ustalenie zadań i odpowiedzialności, w ramach systemu FSC, dla poszczególnych pracowników;

  • Wyodrębnienie grupy certyfikowanych dostawców surowca (materiału);

  • Weryfikacja surowców, pod kątem występowania surowca niecertyfikowanego;

  • Wybór systemu kontroli oświadczeń (transferowy, procentowy, kredytowy) odpowiedni do prowadzonej działalności;

  • Wyłonienie grup wyrobów FSC;

  • Weryfikacja usług zlecanych na zewnątrz Firmy;

  • Zidentyfikowanie głównych etapów przetwarzania wyrobów (zmiany objętości), oraz określenie współczynnika wydajności;

  • Identyfikacja niezbędnych przepisów BHP w nawiązaniu do procesów występujących w Organizacji;

  • Wskazanie silnych i słabych stron organizacji a także szans rozwoju w ramach dalszej współpracy.

 2.  

 3. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu FSC CoC

  • Opracowanie nadzorowanych procedur oraz formularzy, wymaganych do prawidłowego działania systemu;

  • Wyznaczenie kluczowego personelu i delegowanie odpowiedzialności oraz kompetencji i uprawnień w ramach Zakładowego Systemu Kontroli Pochodzenia Produktu FSC CoC;

  • Ustandaryzowanie bilansów rocznych (miesięcznych);

  • Ewidencjonowanie i planowanie szkoleń;

  • Określenie sposobu klarownej identyfikacji surowców, wyrobów oraz dokumentacji sprzedaży;

  • Stworzenie rejestru usług podwykonawczych (tylko na produktach, surowcach FSC) – “zlecanych na zewnątrz” i określenie związanego z usługami ryzyka;

 4.  

 5. Przeprowadzenie szkolenia FSC w siedzibie Klienta

  • Przybliżenie dokumentacji stworzonej na potrzeby certyfikacji;

  • Omówienie formularzy i ich zastosowania, sposobu archiwizacji;

  • Objaśnienie dokumentów sprzedaży oraz dostawy;

  • Zaprezentowanie sposobów segregacji materiałów i surowców FSC;

  • Wskazanie zasad użycia logo oraz etykietowanie wyrobów certyfikowanych;

  • Przedstawienie przebiegu auditu;

  • Kilka słów na temat historii i przyszłości Rady Dobrej Polityki Leśnej;

  • Korzyści z wdrożenia i uzyskania certyfikatu FSC.

 6.  

  Po zakończeniu wdrażania systemu FSC Organizacja przystępuje do auditu certyfikacyjnego. Wspieramy swych Klientów, również na tym etapie:

  • Gwarantujemy Państwu obecność i wsparcie naszego konsultanta podczas auditu zewnętrznego;

  • Pomagamy w sprawnej komunikacji między Organizacją a jednostką certyfikującą.

   
  Co nas wyróżnia:

  • Koszt wdrożenia FSC zminimalizowany- usługa szyta na miarę, bez ukrytych kosztów;

  • Ograniczamy biurokrację – ilość dokumentacji minimalna, adekwatna do wymagań standardu;

  • Przygotowanie dokumentacji FSC w 1 miesiąc.

   

  Zapraszamy do współpracy przy wdrażaniu systemu FSC CoC

   
  Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.
  Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
  biuro@malongroup.pl
  tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
  faks (71) 791 39 09


   

Back to Top